Antybiotyki w leczeniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego

Choroby układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, wątroby, trzustka, dróg żółciowych, odbytu)
Asystentka

Antybiotyki w leczeniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego

Post autor: Asystentka »

Antybiotyki w leczeniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
Omówienie artykułu: Systematic review of antibiotic treatment for acute calculous cholecystitis
A.H. van Dijk i wsp.
Br. J. Surg., 2016; doi: 10.1002/bjs.10146
Opracował dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski

Metody: przegląd systematyczny z metaanalizą 24 badań (w tym 10 RCT, 4 badania prospektywne i 10 badań retrospektywnych)

Populacja: 5830 chorych leczonych z powodu ostrego kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego

Interwencja: leczenie zachowawcze z antybiotykoterapią

Kontrola: wczesna laparoskopowa cholecystektomia lub leczenie zachowawcze bez antybiotyków

Wyniki: Stwierdzono:

brak istotnych statystycznie różnic między wynikami leczenia zachowawczego z antybiotykami lub bez antybiotyków (1 RCT)
konieczność wykonania cholecystektomii w trybie pilnym w grupie badanej u 15% (95% CI 10–22) chorych (16 badań)
nawrót choroby po leczeniu zachowawczym w grupie badanej u 10% (95% CI 5–20) pacjentów (14 badań)
konieczność wykonania cholecystektomii w trybie pilnym i nawrót choroby łącznie u 20% (95% CI 13–30) chorych (10 badań).

Wnioski

Stosowanie antybiotyków nie jest konieczne u chorych na ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego leczonych zachowawczo lub poddanych wczesnej cholecystektomii laparoskopowej.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post