Choroby oczu.Przyczyny,objawy,pielęgnacja

Choroby, schorzenia i leczenie oczu.
admin. med.

Choroby oczu.Przyczyny,objawy,pielęgnacja

Post autor: admin. med. »

Wzrok to bardzo ważny dla człowieka zmysł. Dlatego też tak ważne jest aby odpowiednio zadbać o narząd wzroku - nasze oczy. Zaburzenia wzroku, nawet krótkotrwałe są sygnałem, że należy zwrócić baczną uwagę na stan naszych oczu i być może skontaktować się z lekarzem okulistą. Pogorszenie jakości widzenia może następować powoli lub w ciągu krótkiego okresu czasu. Przyczyny tego mogą być różne.
Nagłe pogorszenie widzenia może nastąpić w czasie od kilku minut do kilku dni.

Poniżej przedstawiono listę najczęstszych nagłych problemów okulistycznych i objawy świadczące o ich występowaniu:

Migrena - zaburzenia widzenia towarzyszące tej dolegliwości to tzw. "aura". Trwa przez kilka minut. Widzi się wtedy drgające punkty, błyski i zygzaki. Może też nastąpić utrata części pola widzenia. Objawy oczne z reguły poprzedzają lub występują razem silnym bólem głowy. Mogą im też towarzyszyć nudności.
Zapalenie rogówki lub tęczówki - pole widzenia jest rozmyte lub występuje ogólne pogorszenie wzroku. Oczy często łzawią, są czerwone i bolące.
Odklejenie (odwarstwienie) siatkówki - zanika część obrazu. Osoba w tym miejscu widzi cień. Wokół cienia często występują jasne błyski światła lub czarne punkty. W zależności od obszaru odklejonej siatkówki możliwe jest pogorszenie wzroku lub całkowita utrata zdolności widzenia.
Ostra jaskra - powstaje na skutek szybko wzrastającego ciśnienia płynu śródgałkowego w oku. Chory widzi coś w rodzaju zasłony przed oczami i kolorowe obwódki wokół źródeł światła. Gałka oczna jest twarda, oko robi się czerwone i zaczyna boleć. Może temu towarzyszyć również silny ból głowy, a nawet brzucha.
Ostre zaburzenia ukrwienia - na skutek ostrego niedotlenienia gałki ocznej lub nerwu wzrokowego dochodzi do nagłego, wyraźnego pogorszenia widzenia lub nawet całkowitej utraty wzroku.
Zapalenie nerwu wzrokowego - następuje stopniowe pogorszenie widzenia, do którego dochodzi w ciągu kilku godzin lub dni. Ponadto może temu towarzyszyć ból przy poruszaniu gałką oczną.
Udar mózgu - na skutek urazu czaszki, wzrostu ciśnienia śródczaszkowego lub wylewu krwi do mózgu następuje nagła utrata wzroku. Często towarzyszy temu również osłabienie mięśni lub paraliż, trudności w mówieniu lub utrata świadomości.

Lista najczęstszych problemów okulistycznych postępujących w dłuższym okresie czasu i objawy świadczące o ich występowaniu:

Krótkowzroczność - polega na niewyraźnym, rozmytym widzeniu przedmiotów oddalonych. Wyraźnie widoczne są tylko przedmioty znajdujące się w pobliżu. Podczas czytania tekstu musi on być trzymany w pobliżu oczu. Nie używanie szkieł korekcyjnych lub okularów w krótkowzroczności powoduje gorsze widzenie, lecz nie uszkadza oczu. Wada ta jeśli się pogłębia, to dzieje się to samoistnie,
Dalekowzroczność - polega na bardzo wyraźnym widzeniu przedmiotów nawet bardzo mocno oddalonych, natomiast przedmioty znajdujące się blisko stają się widoczne ostro dopiero przy dużym wytężeniu wzroku. U młodych ludzi, którzy czytają dużo książek dalekowzroczności często towarzyszy także ból głowy i łzawienie oczu. Nie używanie szkieł korekcyjnych w dalekowzroczności prowadzi do uszkodzenia oczu.
Oddalenie się punktu bliskiego widzenia w podeszłym wieku - na skutek postępującego wraz z wiekiem zmniejszania się sprawności mięśni odpowiedzialnych za akomodację wzroku czytany tekst musi być trzymany w dużej odległości od oczu, ponieważ inaczej pismo staje się nieczytelne.
Zmętnienie soczewki (zaćma) - z wiekiem, u niektórych ludzi, soczewka ulega zmętnieniu. Objawem tego jest stopniowo rozpływający się obraz i coraz trudniej rozpoznawalne kolory. Przy zmętnieniu soczewki słabe światło jest lepiej widoczne, natomiast światło jasne silnie oślepia.
Przewlekła jaskra - na skutek stopniowego wzrostu ciśnienia płynu wewnątrzgałkowego lub stałych trudności z ciśnieniem krwi i ciągłego ucisku na siatkówkę pojawiają się objawy znikania fragmentów obrazu (utrata obszarów widzenia). Pogorszenie widzenia zauważalne jest zazwyczaj dopiero w zaawansowanym stadium choroby.

Uwaga! W przypadku gdy pogorszenie widzenia następuje w krótkim czasie, może to świadczyć o istnieniu poważnej choroby, która - jeżeli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana i leczona - może doprowadzić do utraty wzroku. Dlatego też w przypadku pogorszenia widzenia należy skontaktować się z lekarzem okulistą. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i dokładne badanie oczu i wzroku stwierdzi, co jest przyczyną pogorszenia widzenia oraz zaleci odpowiednie postępowanie terapeutyczne. W niektórych przypadkach przepisze odpowiednie szkła korekcyjne w postaci okularów lub soczewek kontaktowych, które skorygują niektóre wady wzroku. W niektórych przypadkach chorób oczu konieczne bywa jednak zastosowanie leków lub nawet zabieg operacyjny.

Pielęgnacja oczu:

Podczas wykonywania czynności, stanowiących obciążenie dla oczu (na przykład czytanie lub praca przy komputerze) powinno się robić co pewien czas przerwy by oczy mogły odpocząć. Bardzo ważne podczas czytania jest prawidłowe oświetlenie.
Osoby noszące szkła korekcyjne powinny regularnie co pewien czas zgłaszać się na wizyty kontrolne do okulisty, w celu sprawdzenia, czy noszone szkła są nadal odpowiednie. Osoby, które zamiast okularów zdecydowały się na używanie soczewek kontaktowych, muszą pamiętać, że wymagają one wyjątkowej dbałości i higieny, co zabiera czasu więcej czasu. Należy używać odpowiedniego środka do pielęgnacji soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe, podobnie jak szkła w okularach powinny być dobrane przez lekarza okulistę, gdyż nieodpowiednio dobrane lub stosowane, mogą przyczynić się do uszkodzenia oka.
Osobom po ukończeniu 40 r. ż. zaleca się regularne kontrolowanie wzroku i stanu oczu u lekarza okulisty.
Wszystkim, niezależnie od wieku, zwłaszcza osobom których oczy narażone są na obciążenia lub szkodliwe czynniki zewnętrzne zaleca się stosowanie preparatów do codziennej pielęgnacji oczu wzmacniających bariery ochronne narządu wzroku.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post