Czy karbamazepina jest skuteczna w leczeniu chorych na schizofrenię

Choroby obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego, Depresje i nerwice.
admin. med.

Czy karbamazepina jest skuteczna w leczeniu chorych na schizofrenię

Post autor: admin. med. »

Czy karbamazepina jest skuteczna w leczeniu chorych na schizofrenię lub psychozę schizoafektywną?
Skuteczność karbamazepiny w leczeniu chorych na schizofrenię lub z zaburzeniem schizoafektywnym – przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu*: Carbamazepine for schizophrenia
S. Leucht, B. Helfer, M. Dold, W. Kissling, J. McGrath
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001 258. doi: 10.1002/14 651 858.CD001 258.pub3

Opracowali: mgr Karolina Moćko, dr n. med. Rafał Jaeschke

Jak cytować: Leucht S., Helfer B., Dold M., Kissling W., McGrath J.: Skuteczność karbamazepiny w leczeniu chorych na schizofrenię lub z zaburzeniem schizoafektywnym – przegląd systematyczny z metaanalizą. Med. Prakt. Psychiatria, 2015; 2: 50–52

Skróty: BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) – krótka skala oceny psychiatrycznej (zakres 0–108; im większy wynik, tym większe nasienie objawów), CI (confidence interval) – przedział ufności, HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) – skala depresji Hamiltona (zakres 0–54; im większy wynik, tym większe nasienie objawów), LPP – leki przeciwpsychotyczne, NNH – number needed to harm, NNT – number needed to treat, PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) – skala zespołu pozytywnego i negatywnego (zakres 7–49; im większy wynik, tym większe nasienie objawów), RCT (randomized controlled trial ) – badanie z randomizacją, RR (relative risk) – ryzyko względne
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post