Czy operacje bariatryczne u otyłych chorych na cukrzycę poprawiają kontrolę glikemii

Rozpoznanie, leczenie, zabiegi-operacje chirurgiczne, transplantologia, korekcji nosa i piersi, liposukcja i lifting. leczenie żylaków nóg
admin. med.

Czy operacje bariatryczne u otyłych chorych na cukrzycę poprawiają kontrolę glikemii

Post autor: admin. med. » 11 cze 2016, o 14:28

Chirurgia bariatryczna a intensywne leczenie zachowawcze u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 - badanie STAMPEDE
Omówienie artykułu: Bariatric surgery versus intensive medical therapy in obese patients with diabetes
P.R. Schauer, S.R. Kashyap, K. Wolski i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2012; 366: 1567-1576
Data utworzenia: 27.09.2012
Ostatnia modyfikacja: 27.09.2012
Opublikowano w Medycyna Praktyczna 2012/09

Opracowali: dr med. Dorota Włoch-Kopeć, dr med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultowali: dr hab. med. Mariusz Wyleżoł prof. WIML, Klinika Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, prof. dr hab. med. Maciej Małecki, Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Skróty: ADA - American Diabetes Association, BMI - wskaźnik masy ciała, HbA1c - hemoglobina glikowana, HDL - lipoproteiny o dużej gęstości, HOMA-IR - homeostasis model assessment of insulin resistance, hs-CRP - białko C-reaktywne oznaczane metodą o dużej czułości, LDL - lipoproteiny o małej gęstości, RCT - badanie z randomizacją

Wprowadzenie

Mimo postępu w farmakoterapii dobrą kontrolę glikemii udaje się osiągnąć u mniej niż połowy chorych na zaawansowaną cukrzycę typu 2. Wyniki badań obserwacyjnych wskazują, że operacje bariatryczne pomagają w osiągnięciu kontroli glikemii u chorych na cukrzycę z otyłością olbrzymią. Dotychczas przeprowadzono niewiele badań oceniających skuteczność chirurgii bariatrycznej w kontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 z mniejszą otyłością.

REKLAMA

Echo-on-line
Wypróbuj pierwszy wirtualny echokardiograf!

Pytanie kliniczne

Czy takie operacje bariatryczne, jak wyłączenie żołądkowe i rękawowa resekcja żołądka, w połączeniu z intensywnym leczeniem zachowawczym, w porównaniu z samym intensywnym leczeniem zachowawczym, poprawiają kontrolę glikemii u otyłych chorych na cukrzycę typu 2?

Metodyka

RCT, próba otwarta

Lokalizacja

1 ośrodek w Stanach Zjednoczonych

Badani

Kryteria kwalifikujące: źle kontrolowana cukrzyca typu 2 (HbA1c >7%), wiek 20-60 lat, BMI 27-43 kg/m2.
Kryteria wykluczające: m.in. przebyta operacja bariatryczna lub inny złożony zabieg chirurgiczny w obrębie jamy brzusznej, źle kontrolowana inna choroba leczona zachowawczo lub choroba psychiczna.
Wyjściowo badane grupy nie różniły się znamiennie pod względem cech demograficznych i klinicznych (tab. 1).
Interwencja

Chorych przydzielono losowo do 3 grup, w których stosowano odpowiednio:
- samo intensywne leczenie zachowawcze
- intensywne leczenie zachowawcze i wyłączenie żołądkowe typu Roux-en-Y
- intensywne leczenie zachowawcze i resekcję rękawową żołądka.
Intensywne leczenie zachowawcze zgodnie z wytycznymi ADA obejmowało oprócz standardowego leczenia hipoglikemizującego poradnictwo na temat stylu życia, leczenie nadwagi, częste oznaczanie glikemii przez chorego w domu oraz stosowanie nowych grup leków (np. leków inkretynowych). Leczenie zachowawcze modyfikowano aż do osiągnięcia celu terapeutycznego - HbA1c ≤6% lub wystąpienia objawów nietolerancji stosowanych leków. Wszyscy chorzy otrzymywali leki hipolipemizujące (cel: LDL <2,6 mmol/l) i przeciwnadciśnieniowe (cel: <130/80 mm Hg). U chorych, u których wykonano wyłączenie żołądkowe, stosowano suplementację wielu witamin oraz witaminy B12, witaminy D, żelaza i wapnia, a u chorych, u których wykonano resekcję rękawową żołądka, stosowano suplementację wielu witamin i witaminy B12.

Punkty końcowe lub oceniane zmienne

- główny: odsetek chorych z HbA1c ≤6% po 12 miesiącach obserwacji
- dodatkowe: 1) glikemia na czczo, 2) stężenie insuliny na czczo, 3) stężenia lipidów, 4) stężenie hs-CRP, 5) spadek masy ciała, 6) ciśnienie tętnicze, 7) insulinooporność (wskaźnik HOMA-IR), 8) choroby współistniejące, 9) zmiany stosowanych leków, 10) działania niepożądane

Wyniki

Do badania zakwalifikowano 150 chorych, po 50 do każdej z grup. Ostatecznie wszystkie analizy przeprowadzono u 140 chorych: 41 z grupy intensywnego leczenia zachowawczego, 50 z grupy wyłączenia żołądkowego i 49 z grupy resekcji rękawowej żołądka.
Po 12 miesiącach obserwacji w grupach, w których wykonano operacje bariatryczne, w porównaniu z grupą intensywnego leczenia zachowawczego, stwierdzono (tab. 2):
- większy odsetek chorych, u których osiągnięto HbA1c ≤6%
- większy odsetek chorych, u których osiągnięto HbA1c ≤6% bez stosowania leków przeciwcukrzycowych
- większe obniżenie odsetka HbA1c
- większy spadek masy ciała i BMI
- większy wzrost stężenia cholesterolu HDL
- większy spadek stężenia białka hs-CRP
- większy spadek stężenia triglicerydów (tylko w grupie wyłączenia żołądkowego)
- większy spadek insulinooporności
- podobne zmiany skurczowego ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu LDL
- mniej leków przeciwcukrzycowych (72% chorych w grupie leczenia zachowawczego otrzymywało ≥3 leki przeciwcukrzycowe, a 78% i 51% chorych odpowiednio w grupie wyłączenia żołądkowego i grupie resekcji rękawowej żołądka nie otrzymywało żadnych leków przeciwcukrzycowych).

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post