Czy rolnicy nie płacą zbyt małych składek na ubezpieczenie

Porady ZUS, Prawo Medyczne, Ubezpieczenia. Informacje dla seniorów
admin. med.

Czy rolnicy nie płacą zbyt małych składek na ubezpieczenie

Post autor: admin. med. »

Czy rolnicy nie płacą zbyt małych składek na ubezpieczenie zdrowotne? Na pewno nie zdaniem Ministerstwa Zdrowia, które opublikowało właśnie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sankcjonujący obecny stan rzeczy.

Z końcem tego roku traci moc ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. poz. 123, z późn. zm.). Projektowana nowelizacja przenosi przepisy z tej ustawy do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"Obecne rozwiązania dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników działają od lutego 2012 r. bez zakłóceń, a ściągalność składek jest wysoka, w związku z czym uzasadnione jest nadanie im charakteru rozwiązań docelowych" - twierdzi resort. Jednocześnie MZ przyznaje jednak, że "w krajach z ubezpieczeniowym modelem finansowania ochrony zdrowia składki rolników na ubezpieczenie zdrowotne są zależne od ich dochodów".

Rozwiązania przyjęte w ustawie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników polegały na określeniu wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne:
• na poziomie 1 zł za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych na poziomie 1 zł
• domowników rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej na poziomie 9%, przy czym podstawę wymiaru składki stanowi kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników została uchwalona na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, który zakwestionował przepisy dotyczące opłacania tych składek przez budżet za wszystkich rolników, niezależnie od ich dochodów. W momencie, gdy uchwalono tę ustawę, nie można było obliczyć faktycznych dochodów rolnika; dlatego rząd zaproponował, by składkę zróżnicować w zależności od ilości posiadanej ziemi.

Przepisy uchwalono w styczniu 2012 roku i początkowo miały obowiązywać tylko w 2012 roku, czyli do czasu wejścia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Jednak z uwagi na przedłużające się prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie trzeba było wydłużyć termin obowiązywania przepisów o kolejny rok, a następnie o kolejne 2 lata.

Wg danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w I kw. 2014 r. było średnio 336,5 tys. rolników w gospodarstwach powyżej 6 ha przeliczeniowych. Wysokość składek opłacanych przez rolników w gospodarstwach powyżej 6 ha przeliczeniowych (łącznie z odsetkami za zwłokę) – wg danych KRUS wynosiła: w 2013 r. - 111,8 mln zł, w 2014 r. - 111,1 mln zł; a w 2015 r. - 108,6 mln zł. Dofinansowanie z budżetu w ostatnim roku wyniosło 862 mln zł.źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post