Fale niskie Beta w EEG

Choroby obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego, Depresje i nerwice.
admin. med.

Fale niskie Beta w EEG

Post autor: admin. med. »

SMR (12-15Hz) (niska Beta) – odbiór informacji z 5 zmysłów.
Fala SMR nazywana jest również rytmem sensomotorycznym lub czuciowo-ruchowym. Towarzyszy przede wszystkim odbieraniu świata poprzez wszystkie zmysły: wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Odpowiada za relaks z zewnętrzną uwagą. Jesteśmy wtedy odprężeni, ale gotowi obserwować świat. Prawidłowo, wyższa aktywność tej fali powinna być w półkuli niedominującej. Zbyt niski poziom SMR towarzyszy deficytom uwagi. Jest obecny również w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz przy deficytach intelektualnych. Niski poziom tej fali występuje także w zaburzeniach lękowych i PTSD (syndrom stresu pourazowego). Zbyt wysoki poziom SMR w półkuli dominującej powoduje problemy z koncentracją przy jednoczesnym wzroście pobudzenia ogólnego. Za pomocą neurofeedbacku można wykonywać ćwiczenia polegają na zwiększeniu poziomu emisji SMR w półkuli niedominującej (genetycznie nieprzeważającej), przy jednoczesnym zmniejszeniu w półkuli dominującej – u większości ludzi dominuje półkula lewa, co przekłada się na praworęczność. Pomaga to w poprawie koncentracji przy jednoczesnym wyciszeniu wewnętrznym. Treningi neurofeedback obejmują również zwiększanie SMR przy takich zaburzeniach jak depresja, lęki, deficyty uwagi , upośledzenie umysłowe, autyzm. Prawidłowa emisja SMR zmniejsza także zaburzenia związane z funkcjonowaniem społecznym, takie jak m.in. Zespół Aspergera.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post