Jak będzie z nieubezpieczonymi w poradniach POZ

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Jak będzie z nieubezpieczonymi w poradniach POZ

Post autor: Asystentka »

Nieubezpieczeni w POZ i długa lista lekarskich wątpliwości
Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w kontekście dostępu do POZ dla wszystkich obywateli (także nieubezpieczonych) zastanawiają się nad sensem funkcjonowania systemu eWUŚ. I pytają o to ministra zdrowia.

Kiedy dwa tygodnie temu Ministerstwo Zdrowia podsumowywało rok pracy, po raz kolejny pojawiło się zapewnienie, że od przyszłego roku dostęp do POZ będzie dla wszystkich obywateli darmowy.

PPOZ nie wnosi wątpliwości dotyczących sensu wprowadzenia takich reform, zastanawia się jednak nad kwestiami organizacyjnymi – zwłaszcza nad funkcjonowaniem systemu eWUŚ.

28 listopada doszło do spotkania przedstawicieli organizacji z Konstantym Radziwiłłem. Lekarze przekazali ministrowi długą listę pytań wyrażających ich wątpliwości.

Czy eWUŚ będzie nadal funkcjonował w POZ, skoro wszyscy będą mieli możliwość dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu? Czy będą nadal funkcjonowały oświadczenia dla pacjentów z niepotwierdzonymi uprawnieniami w systemie eWUŚ? Czy takie oświadczenia - obecnie potwierdzające prawo do świadczeń – będą również wypisywali pacjenci faktycznie nieuprawnieni i jaki kod będzie wypisywany na oświadczeniu?

Pojawi się także inny kłopot: ordynacji leków dla pacjentów nieubezpieczonych. Lekarze wskazują na wątpliwości dotyczące weryfikacji recept – nadal resort nie podał szczegółów, kto i na jakim etapie będzie to robił. Czy to lekarz POZ ma wystawić recepty z pełną odpłatnością?

Na tym nie koniec. Kolejny problem rodzą skierowania do szpitala. Czy lekarz POZ będzie miał prawo wystawić skierowanie do szpitala pacjentowi bez ubezpieczenia, gdy będzie tego wymagało leczenie?

Poza tym, w jaki sposób pacjent bez uprawnień, świecący się na czerwono w eWUŚ, będzie przyjmowany do szpitala: przez poradnię specjalistyczną, czy będzie transportowany przez transport sanitarny POZ? Kto będzie finansował hospitalizacje, porady, leczenie, przewozy?
Jedne pytania rodzą kolejne – co z badaniami diagnostycznymi na poziomie POZ, dla tych pacjentów, którzy będą tego wymagali. Czy będą finansować je pacjenci, przychodnie, czy NFZ?

Pakiet wątpliwości zamykają pytania o finansowanie porad dla pacjentów „świecących się na czerwono” – w jaki sposób zostanie to rozliczone, czy stawka kawitacyjna będzie dotyczyła również tych pacjentów? Czy będą mieli oni dostęp do świadczeń pielęgniarki POZ?

Pytania zostały przekazane Konstantemu Radziwiłłowi. Na razie przedstawiciele PPOZ czekają na odpowiedź.
ODPOWIEDZ