Jaki rodzaj operacji w zaawansowanym raku żołądka

Choroby nowotworowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie.
Asystentka

Jaki rodzaj operacji w zaawansowanym raku żołądka

Post autor: Asystentka »

Laparoskopia czy technika klasyczna w operacji zaawansowanego raka żołądka
Omówienie artykułu: Morbidity and mortality of laparoscopic versus open d2 distal gastrectomy for advanced gastric cancer: a randomized controlled trial
Y. Hu i wsp.
J. Clin. Oncol., 2016; doi: 10.1200/JCO.2015.63.7215

Opracował dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski

Metody: RCT, analiza ITT

Populacja: 1056 chorych (śr. wiek 56 lat, mężczyźni 70%) z rozpoznanym endoskopowo i potwierdzonym histologicznie zaawansowanym rakiem żołądka w stadium cT2–T4a, N0–N3, M0 zakwalifikowanych do radykalnego leczenia operacyjnego polegającego na prawie całkowitej obwodowej resekcji żołądka z limfadenektomią D2. Operowali jedynie chirurdzy z doświadczeniem co najmniej 50 resekcji żołądka w szpitalach wykonujących co najmniej 300 resekcji żołądka rocznie.

Kryteria wykluczenia: m.in. wiek <18. rż. lub >75. rż., ECOG >1, ASA IV, ciąża, karmienie piersią, wcześniejsze zabiegi operacyjne w nadbrzuszu z wyjątkiem cholecystektomii laparoskopowej, regionalne węzły chłonne o średnicy >3 cm w badaniach obrazowych, inny nowotwór w ciągu 3 lat poprzedzających raka żołądka, leczenie steroidami w ciągu 1 miesiąca przed operacją, operacja ze wskazań pilnych, FEV1 <50%

Interwencja: laparoskopowa obwodowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2

Kontrola: klasyczna (otwarta) obwodowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2

Wyniki: W grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną w okresie obserwacji wynoszącym 30 dni stwierdzono:

brak istotnej statystycznie różnicy pod względem odsetka powikłań pooperacyjnych (15,2% vs 12,9%)
brak istotnej statystycznie różnicy pod względem odsetka zgonów (0,4% vs 0%)
brak istotnej statystycznie różnicy pod względem odsetka nieszczelności zespolenia (1,9% vs 0,6%)
dłuższy czas trwania operacji (śr. 217 min vs 186 min, p <0,001)
6,4% konwersji w grupie laparoskopii.

Wnioski

Laparoskopowa obwodowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2 w porównaniu z operacją klasyczną, wykonywane przez doświadczonych chirurgów, wiązała się z podobnym ryzykiem wystąpienia powikłań i zgonu przy dłuższym czasie trwania operacji.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post