Jakie zmiany czekają POZ?

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Jakie zmiany czekają POZ?

Post autor: admin. med. »

Federacja Porozumienie Zielonogórskie zrzeszająca lekarzy rodzinnych chce, aby pacjentami w podstawowej opiece zdrowotnej zajmowały się zespoły medycyny rodzinnej. Zespołem, w którego składzie znalazłaby się m.in. pielęgniarka i położna miałby kierować lekarz. Wsparciem byliby farmaceuci, opiekuni medyczni, pracownicy socjalni, higienistki szkolne i edukatorzy. Zespół miałby też do dyspozycji określone środki finansowe.

W Ministerstwie Zdrowia od kilku tygodni trwają prace nad założeniami do ustawy o POZ. Zespół ekspertów powołany przez ministra Radziwiłła ma zakończyć prace do 30 czerwca. Założenia do ustawy powinny trafić na biurko ministra na początku lipca.

Jedną z propozycji, o której dyskutują eksperci jest powołanie zespołów medycyny rodzinnej, których zintegrowane działanie miałoby się przyczynić do skuteczniejszej opieki nad pacjentem. Nie wiadomo jeszcze jaki ostatecznie kształt będzie miała ta koncepcja i jak zostanie ujęta w założeniach do ustawy o POZ. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski podkreśla jednak, że Federacja PZ popiera ideę utworzenia zespołów medycyny rodzinnej.

Zespoły medycyny rodzinnej jako podstawowa składowa organizacyjna w podstawowej opiece zdrowotnej to jeden z priorytetowych celów strategii dla POZ Federacji Porozumienie Zielonogórskie – mówi prezes PZ Jacek Krajewski. Według naszej definicji, taki zespół powinien tworzyć lekarz POZ i inni pracownicy medyczni, m.in. pielęgniarka i położna. Ich kompetencje muszą być szeroko zdefiniowane podkreśla prezes. Według koncepcji PZ, kluczową rolę w zespole miałby odgrywać lekarz, który powinien być liderem, zdolnym integrować, koordynować i optymalizować pracę poszczególnych jego członków.

Jacek Krajewski podkreśla także, że w grupie tej oprócz lekarza wiodącą rolę powinny odgrywać pielęgniarki POZ, o przygotowaniu zawodowym predysponującym zarówno do pracy zespołowej, jak i do samodzielnego podejmowania szerokiego zakresu działań. Chodzi zarówno o działania w gabinecie pielęgniarsko-zabiegowym, jak i miejscu zamieszkania pacjenta – mówi Jacek Krajewski.

Zdaniem prezesa PZ praca zespołów powinna być wspierana także przez innych fachowych pracowników o określonych i specyficznych kompetencjach. Wśród nich wymienia m.in. farmaceutów, opiekunów medycznych, pracowników socjalnych, psychologów, higienistki szkolne i edukatorów.

Zespoły te – zdaniem PZ - powinny być także wyposażone w skuteczne narzędzia do realizacji polityki zdrowotnej, w tym stosowne regulacje prawne i instrumenty finansowe.

Źródło: PZ
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post