Komu przysługuje karta parkingowa i do czego uprawnia?

Porady ZUS, Prawo Medyczne, Ubezpieczenia. Informacje dla seniorów
admin. med.

Komu przysługuje karta parkingowa i do czego uprawnia?

Post autor: admin. med. »

Dzięki karcie parkingowej można parkować na „kopercie” i nie trzeba stosować się do niektórych znaków. O dokument mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne. Ale nie tylko.


Karta parkingowa przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 r.ż. i mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Obowiązuje na osobę (nie na pojazd). Do wydania karty parkingowej niezbędne są orzeczenia lekarskie; rozpatrywane są także orzeczenia z zakresu chorób narządu wzroku, upośledzenia narządu ruchu lub chorób neurologicznych.

Dokument może także otrzymać placówka zajmująca się opieką, edukacją lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych. To m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady rehabilitacji leczniczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki wsparcia, w których przebywają osoby niepełnosprawne. W tym przypadku karta obowiązuje na pojazd.

Z kartą można korzystać z tzw. „kopert” i nie trzeba stosować się m.in. do zakazów: postoju, jazdy w obu kierunkach, wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli, wjazdu autobusów, postoju w dni parzyste i nieparzyste.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na okres nieprzekraczający 5 lat (osoby niepełnosprawne) lub na okres 3 lat (pojazdy uprawnionych do karty placówek). Koszt wydania wynosi 21 zł plus 8 zł opłaty ewidencyjnej.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post