Limfopenia czynnikiem ryzyka zakażenia P. jiroveci wśród chorych na autoimmunologiczne układowe choroby reumatyczne

Choroby reumatyczne, zwyrodnienia układu kostno-stawowego, stany zapalnymi tkanki łącznej, rozpoznanie, leczenie oraz zapobieganie.
Asystentka

Limfopenia czynnikiem ryzyka zakażenia P. jiroveci wśród chorych na autoimmunologiczne układowe choroby reumatyczne

Post autor: Asystentka » 16 gru 2016, o 17:28

Badanie obserwacyjne Teichtahl i wsp. wykazało, że chorzy na autoimmunologiczne układowe choroby zapalne stanowią trzecią co do częstości, po zakażonych wirusem HIV oraz chorych onkologicznych, grupę pacjentów obarczonych ryzykiem zakażenia patogenem oportunistycznym - Pneumocystis jiroveci.
Najnowsze wyniki analizy badaczy australijskich wskazują, że czynnikiem ryzyka wystąpienia zakażenia P. jiroveci wśród chorych na autoimmunologiczne układowe choroby reumatyczne jest limfopenia, niezależnie od jednocześnie stosowanej glikokortykoterapii. Wnioski, z tego jednoośrodkowego badania wysnuto na podstawie retrospektywnej analizy danych z lat 2002 - 2013, w którym odnotowano 11 przypadków zakażenia P. jiroveci (objawy zajęcia dolnych dróg oddechowych potwierdzone badaniem mikrobiologicznym metodą PCR lub barwieniem błękitem toluidyny O). Grupę kontrolą stanowiły osoby dobrane względem płci, wieku oraz choroby podstawowej. Zaobserwowano również potencjalny związek wystąpienia zakażenia z rasą (częstsze wśród rasy kaukaskiej) oraz sezonowość zachorowań (częściej od marca do maja w warunkach australijskich).

Chociaż wcześniejsze badania wskazywały, że stosowanie glikokortykoidów (również poprzez indukcję limfopenii) stanowi także czynnik ryzyka zakażenia P. jiroveci, przytoczone doniesienie jest jednym z pierwszych, które wskazuje, iż obniżona liczba limfocytów krwi obwodowej, niezależnie od stosowania tych leków, stanowi istotny czynnik ryzyka. Choć oparte na relatywnie małej grupie pacjentów, przytoczone badanie zwraca uwagę na groźny patogen jakim jest P. jiroveci oraz na konieczność profilaktyki w populacji chorych obarczonych największym ryzykiem zakażenia. W grupie tej znajdują się osoby starsze, stosujące glikokortykoidy w średnich i wysokich dawkach, ze współistniejącą przewlekłą chorobą płuc oraz limfopenią <500-600/ul.

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post