Lite guzy wątroby – postępowanie z punktu widzenia radiologa

Choroby nowotworowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie.
Asystentka

Lite guzy wątroby – postępowanie z punktu widzenia radiologa

Post autor: Asystentka »

Tłumaczył dr n. med. Michał Pająk
Konsultował dr hab. n. med. Robert Chrzan, Katedra Radiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Uniwersytecki, Kraków

Skróty: AASLD – American Association for the Study of Liver Diseases; DN – guzki dysplastyczne; FNH – ogniskowy rozrost guzkowy; GBCA – środki kontrastowe na bazie gadolinu; HCA – gruczolak wątrobowokomórkowy; HCC – rak wątrobowokomórkowy; IMCC – wewnątrzwątrobowa postać guzowata (raka z nabłonka przewodów żółciowych); L-FABP – wątrobowy typ białka wiążącego kwasy tłuszczowe; LI-RADS – Liver Imaging Reporting and Data System; MR – obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego; OPTN – Organ Procurement and Transplantation Network; TK – wielorzędowa tomografia komputerowa; USG – ultrasonografia

Od Redakcji: Umiejętność samodzielnej oceny badań obrazowych, zwykle tomografii komputerowej wielofazowej, jest jedną z podstawowych umiejętności wpajanych i wymaganych w programach specjalizacji chirurgicznych na świecie, zwłaszcza w chirurgii wątroby i dróg żółciowych. Ścisła współpraca z radiologiem, najczęściej w zakresie złożonych rekonstrukcji tomograficznych lub obrazowania techniką rezonansu magnetycznego jest bardzo istotna, ale nie zastępuje dokładnej oceny badania obrazowego przez samego operatora, który jako jedyny jest w stanie odnieść obrazy radiologiczne do anatomicznych realiów pola operacyjnego. Do podstawowych umiejętności należy również znajomość stosownych standardów obrazowania i możliwości współczesnych metod diagnostycznych, które w chirurgii wątroby w znacznej mierze podważyły zasadność biopsji przezskórnej.

Translated from Curr. Gastroenterol. Rep. Vol. 15: 359, Garrett R., Solid liver masses: approach to management from the standpoint of a radiologist. doi:10.1007/s11894-013-0359-8 © with permission of Springer Science + Business Media New York 2013

Zobacz także: Komentarz dr. hab. n. med. Roberta Chrzana do artykułów „Lite guzy wątroby…” i „Przypadkowo wykryte guzy wątroby”

Streszczenie

Rozpowszechnieniu diagnostyki obrazowej towarzyszy zwiększenie liczby wykrywanych litych guzów wątroby. Identyfikacja i diagnostyka tego rodzaju zmian opiera się przede wszystkim na ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym, których wyniki często wzajemnie się uzupełniają. Cechy morfologiczne zmiany, profil wzmocnienia kontrastowego podobnie jak dane kliniczne pozwalają niejednokrotnie na wiarygodne rozpoznanie rodzaju guza wyłącznie na podstawie obrazu uzyskanego jedną z wymienionych metod. Mimo to rozpoznawanie guzów wątroby na podstawie samych tylko badań obrazowych pozostaje wyzwaniem, a zmiany, które nie spełniają określonych kryteriów diagnostycznych mogą wymagać biopsji. Opracowane niedawno ustandaryzowane mianownictwo oraz kryteria obrazowe uprościły proces identyfikacji raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z marskością wątroby. Hepatotropowe (wydzielane do żółci) środki kontrastowe stosowane w protokołach rezonansu magnetycznego poprawiły możliwości rozpoznawania ogniskowego rozrostu guzkowego, a w przyszłości mogą się również okazać pomocne w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego. Właśnie dzięki tak fascynującym właściwościom nowe środki kontrastowe stały się przedmiotem aktywnych badań.

Wprowadzenie

Liczba wykrywanych litych guzów wątroby zwiększyła się wraz z rozpowszechnieniem diagnostyki obrazowej. Dużą część stanowią przypadkowo wykrywane guzy w wątrobie u pacjentów bez żadnych objawów klinicznych oraz w objętej nadzorem populacji z przewlekłymi chorobami wątroby.1 Obserwowany w ostatnich latach postęp technologiczny w zakresie metod obrazowania oraz wprowadzenie nowszych dożylnych środków kontrastowych w znacznym stopniu wpłynęły na postępowanie diagnostyczne i samą diagnostykę obrazową guzów wątroby. Nadal jednak interpretacja obrazów uzyskiwanych w toku diagnostyki guzów wątroby w dużym stopniu opiera się na dostarczonych danych klinicznych. Diagnostyka różnicowa guzów wzmacniających się w fazie tętniczej obejmuje bowiem całkiem inne jednostki chorobowe w przypadku młodych kobiet przyjmujących doustne leki antykoncepcyjne niż u pacjentów w wieku podeszłym z towarzyszącą przewlekłą chorobą wątroby. Choć obraz radiologiczny wielu guzów wątroby jest klasyczny i wysoce swoisty, często stwierdza się odchylenia od typowej prezentacji, co sprawia, że ustalenie ostatecznego rozpoznania wymaga biopsji. Niniejszy artykuł poświęcono podstawowym metodom obrazowania oraz środkom kontrastowym stosowanym w diagnostyce litych guzów wątroby. Kluczowe elementy obrazu wykorzystywane przed radiologów w analizie tego rodzaju zmian omówiono osobno dla chorych na przewlekłą chorobę wątroby oraz bez choroby przewlekłej. Ponadto zamieszczono informacje dotyczące aktualnej roli hepatotropowych środków kontrastowych zawierających gadolin, wykorzystywanych podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance – MR), oraz problemów towarzyszących ich stosowaniu.
Metody obrazowania cd..mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post