Napięciowe bóle głowy

Choroby obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego, Depresje i nerwice.
admin. med.

Napięciowe bóle głowy

Post autor: admin. med. »

Definicja
Napięciowe bóle głowy są najpowszechniej występującym rodzajem bólów głowy. Zgodnie z Międzynarodową
Klasyfikacją Bólów Głowy można je podzielić na trzy podtypy w zależności od częstości występowania:
-sporadyczne epizodyczne napięciowe bóle głowy (<12 dni w roku),
-częste epizodyczne napięciowe bóle głowy (12.180dni/rok
-przewlekłe napięciowe bóle głowy (>180dni/rok).

Epidemiologia
Występowanie epizodycznych napięciowych bólów głowy w ciągu życia wynosi prawie 80%, przewlekłych – 3%
U kobiet dolegliwości te występują nieznacznie częściej niż u mężczyzn. Najczęściej występują w grupie wiekowej
pomiędzy 35 a 40 rokiem życia, a częstość występowania zmniejsza się wraz z wiekiem u obu płci.

Objawy kliniczne
Napięciowe bóle głowy obejmują ataki łagodnych do umiarkowanych bólów głowy; są często opisywane jako
uciskające lub ściskające (nie pulsujące) i nie nasilają się wtrakcie normalnej fizycznej aktywności, takiej jak
chodzenie czy wchodzenie po schodach. Ból trwa co najmniej kilka godzin do kilku dni i zwykle jest obustronny.

Patofizjologia
Napięciowe bóle głowy są wynikiem kombinacji dysfunkcji w obrębie twarzoczaszki i zaburzenia ośrodkowej równowagi
nocyceptywnej. Przekształcenie się bólów epizodycznych w przewlekłe jest przypisywane wzrastającej ośrodkowej dysfunkcji nocyceptywnej.

Diagnoza/Diagnostyka różnicowa
Rozpoznanie napięciowych bólów głowy opiera się na wywiadzie skierowanym na objawy napięciowych bólów głowy oraz na prawidłowych wynikach badania neurologicznego.
Badanie palpacyjne mięśni okołoczaszkowych może wykazać nieprawidłową wrażliwość, objaw najczęściej występujący w przypadku napięciowych bólów głowy. Dodatkowe badania diagnostyczne są istotne zwłaszcza w przypadku pacjentów zgłaszających dodatkowe objawy inne niż ból głowy. Ponieważ przewlekłe napięciowe bóle głowy wiążą się często z nadużywaniem leków, taka możliwość powinna być dokładniej ocenia na u wszystkich pacjentów ze wzrastającą liczbą dni, w czasie których mają bóle głowy(szczegóły można znaleźć w broszurze dotyczącej bólów głowy spowodowanych nadużywaniem leków).

Leczenie
Leczenie obejmuje farmakoterapię w fazie ostrej, farmakoterapię profilaktyczną oraz interwencje niefarmakologiczne,
stosowane osobno lub w połączeniu w zależności od częstości występowania bólów głowy i indywidualnych potrzeb.
Proste analgetyki i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są skuteczne w przypadku ostrych bólów głowy.
Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (zwłaszcza amitryptylina) powinny być lekami pierwszego wyboru w
farmakoterapii profilaktycznej u pacjentów z częstymi lub przewlekłymi bólami głowy. Interwencje niefarmakologiczne, takie jak
relaksacja mięśni i biofeedback EMG mają solidne uzasadnienie kliniczne w leczeniu napięciowych bólów głowy, a ich
skuteczność jest porównywalna do farmakologicznego leczenia profilaktycznego. Strategie terapeutyczne powinny być
dobierane w oparciu o wywiad zebrany od pacjenta i dzienniczek bólów głowy
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post