Polopiryna S W leczeniu grypy, gorączki, bólu zębów, głowy

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
admin. med.

Polopiryna S W leczeniu grypy, gorączki, bólu zębów, głowy

Post autor: admin. med. »

Preparat zawiera substancję: kwas acetylosalicylowy
Lek dostępny bez recepty
Co to jest Polopiryna S?
Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi.
Co zawiera i jak działa Polopiryna S?
Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z postaci tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej w żołądku sprzyja bezpośredniemu drażniącemu działaniu kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
Działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego rozpoczyna się po 30 minutach po przyjęciu preparatu, jeżeli tabletka została rozpuszczona w wodzie. Maksymalne działanie uzyskiwane jest po 1–3 godzinach. Po zastosowaniu pojedynczej dawki działanie przeciwbólowe utrzymuje się przez 3–6 godzin.
Kiedy stosować Polopiryna S?
Preparat jest wskazany:
­ w łagodnych i średnio nasilonych bólach różnego pochodzenia (m.in. bóle zębów, bóle głowy, bóle mięśni i stawów)
­ w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy, przeciwgorączkowo
­ w stanach chorobowych wymagających długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak np. reumatoidalne zapalenie stawów (na zlecenie lekarza)
oraz w celu hamowania agregacji płytek krwi:
­ u chorych ze świeżym zawałem serca i w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca.
Kiedy nie stosować tego preparatu?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego)
­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­ z ciężką niewydolnością serca
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia, małopłytkowość, jakiekolwiek zaburzenia krzepnięcia krwi) lub stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
­ z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
· u kobiet w III trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią
· u dzieci do 12. roku życia, zwłaszcza w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Polopiryna S?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Chorzy przyjmujący równolegle inne leki, przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu (zobacz akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki?”). W szczególności nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku równoległego stosowania leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii) lub leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest:
­ u osób z zaburzeniami czynności nerek (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz pogorszenia czynności nerek)
­ u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby (nasilenie toksyczności salicylanów; należy kontrolować czynność wątroby).
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu 5–7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w przypadku krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami czynności serca.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia).
Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest przez osoby w podeszłym wieku. W tej grupie wiekowej istnieje nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, które mogą prowadzić do śmierci. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami. Chorzy z tej grupy wiekowej powinni pozostawać pod nadzorem lekarskim.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.
Dawkowanie preparatu Polopiryna S
Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Bez zalecenia lekarza w leczeniu objawowym nie stosować dłużej niż 3 dni.
Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:
Dorośli: 300–600 mg (1–2 tabletek) co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 3 g na dobę.
Młodzież po 12. roku życia: 600–900 mg (2–3 tabletki) na dobę.
W stanach zapalnych według zaleceń lekarza, zwykle: w gorączce reumatycznej 900 mg (3 tabletki) 4 razy na dobę; w reumatoidalnym zapaleniu stawów 600 mg (2 tabletki) 3–4 razy na dobę.
Świeży zawał serca i zapobieganie powtórnemu zawałowi serca: 150–300 mg (0,5–1 tabletki) 1 raz na dobę.
Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki najlepiej przyjmować podczas lub po posiłku, z dużą ilością płynu. Tabletkę można również rozpuścić w 0,5 szklanki wody lub mleka.
Czy można stosować Polopiryna S w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna stosowanie preparatu za konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią.
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).
Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
· metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
· ibuprofen (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach)
· leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
· selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)
· inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
· leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie należy stosować preparatu z lekami stosowanymi w leczeniu dny)
· glikozydy nasercowe np. digoksyna (ryzyko zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
· leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii; nie należy stosować równolegle z pochodnymi sulfonylomocznika)
· leki trombolityczne oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
· leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego i zatrzymanie sodu i wody jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dawkach 3 g na dobę lub większych; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
· leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego)
· glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego)
· kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego)
· acetazolamid (inhibitor anhydrazy węglanowej, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy w leczeniu np. jaskry; ryzyko nasilenia toksyczności acetazolamidu).
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Jak każdy lek, również Polopiryna S może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, brak łaknienia. Rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub wcześniej występującą chorobą wątroby. Możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, białkomocz, obecność krwinek czerwonych w moczu, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki hemostatyczne). W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Możliwe inne zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, leukopenia). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.
Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy:
Acard (tabletki dojelitowe)
Acesan (tabletki)
Alka-Prim (tabletki musujące)
Alka-Seltzer (tabletki musujące)
Aspifox (tabletki dojelitowe)
Aspirin (tabletki)
Aspirin Cardio (tabletki powlekane)
Aspirin Effect (granulat)
Aspirin Pro (tabletki powlekane)
Aspirin Ultra Fast (tabletki musujące)
Bestpirin (tabletki powlekane dojelitowe)
Encopirin (tabletki dojelitowe)
Encopirin Cardio 81 (tabletki dojelitowe)
Etopiryna MAX (tabletki musujące)
Gripblocker (tabletki)
Hascopiryn cardio (tabletki dojelitowe)
Polocard (tabletki dojelitowe)
Polopiryna Max (tabletki dojelitowe)
Proficar (tabletki dojelitowe)
Załączniki
Polopiryna-S.png
Polopiryna-S.png (145.24 KiB) Przejrzano 1328 razy
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post