Contrahist na alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa i prz

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
admin. med.

Contrahist na alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa i prz

Post autor: admin. med. »

Contrahist na alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki
Wskazania
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
Skład
1 tabl. powl. zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny; tabl. powl. zawierają laktozę. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny; roztwór zawiera maltitol.
Działanie
Lek przeciwhistaminowy - silny i selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Lewocetyryzyna hamuje przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc. Działanie dawki lewocetyryzyny równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa. Szybko i w znaczynym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego, pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania, lecz zmniejsza jego szybkość. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu ok. 1 h po podaniu. W 90% wiąże się z białkami osocza. Lewocetyryzyna i jej metabolity wydalane są głównie z moczem, co stanowi średnio 85,4% podanej dawki. Z kałem wydalane jest 12,9% dawki. T0,5 u osób dorosłych wynosi 7,9 ±1,9 h, u małych dzieci jest krótszy.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min. Ze względu na zawartość laktozy, tabl. powl. nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. U pacjentów z nadwrażliwością na benzoesan sodu, nie stosować roztworu doustnego.
Środki ostrożności
Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania syropu u dzieci poniżej 2 lat. Nie zaleca się stosowania tabl. powl. u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Tabl. powl. zawierają laktozę, z tego względu nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość maltitolu w roztw. doustnym, pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tej postaci.
Ciąża i laktacja
Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie cetyryzyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu i (lub) noworodka. Należy zachować ostrożność zalecając cetyryzynę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.
Efekty uboczne
Często: ból głowy, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: osłabienie, bóle brzucha. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne), agresja, pobudzenie, omamy, depresja, drgawki, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, tachykardia, duszność, nudności, wymioty, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka, bóle mięśni, zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.
Interakcje
Nie stwierdzono interakcji cetyryzyny z: azytromycyną, erytromycyną, pseudoefedryną, ketokonazolem, cymetydyną, glipizydem i diazepamem. Podczas jednoczesnego przyjmowania cetyryzyny i teofiliny (w dawce 400 mg raz na dobę) stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie klirensu cetyryzyny. Podczas wielokrotnego podawania rytonawiru (600 mg 2 razy na dobę) jednocześnie z cetyryzyną (10 mg na dobę) ekspozycja na cetyryzynę zwiększyła się o 40%, ekspozycja na rytonawir zmniejszyła się o 11%. U pacjentów wrażliwych jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub lekami hamującymi czynność o.u.n. może wpływać na czynność o.u.n., chociaż wykazano, że racemiczna cetyryzyna nie nasila działania alkoholu.
Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci od 6 lat: 5 mg (1 tabl. powl. lub 10 ml roztw. doustnego) na dobę; dzieci 2-6 lat: 1,25 mg (2,5 ml roztw. doustnego) 2 razy na dobę.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny (CCr) - CCr = 50-79 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr = 30-49 ml/min: 5 mg co drugi dzień; CCr <30 ml/min: 5 mg co trzeci dzień; CCr <10 ml/min: nie stosować. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta.
Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy <4 dni w tyg. lub utrzymujące się krócej niż przez 4 tyg.), leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy >4 dni w tyg. i utrzymujące dłużej niż 4 tyg.) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny.
Tabl. powl. połykać w całości, popijając płynem. Roztw. doustny można przyjmować bez rozcieńczania lub z wodą, połykać bezpośrednio po rozcieńczeniu. Preparaty przyjmować niezależnie od posiłków.
Uwagi
Ostrożnie stosować podczas jednoczesnego przyjmowania alkoholu. Zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post