Zakażenie Helicobacter pylori czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego

Choroby układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, wątroby, trzustka, dróg żółciowych, odbytu)
admin. med.

Zakażenie Helicobacter pylori czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego

Post autor: admin. med. »

Helicobacter pylori jest gram ujemną pałeczką, bytującą w błonie śluzowej żołądka. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych bakterią jest ok. 70% ludzi w krajach rozwijających się i ok. 30% w krajach rozwiniętych. Od dawna wiadomo, że zakażenie bakterią jest jednym z głównych czynników powodujących zapalenie żołądka, chorobę wrzodową i raka żołądka, a także chłoniaka MALT żołądka. Naukowcy z Teksasu odkryli związek między infestacją H. pylori, a rozwojem raka jelita grubego i odbytnicy.

Z komputerowej bazy danych zawierających wyniki badań histopatologicznych pochodzących z procedur chirurgicznych wyselekcjonowano 156 000 pacjentów (w tym 41% mężczyzn), którzy mieli wykonaną kolonoskopię oraz gastroduodenoskopię, podczas których pobrano wycinki do analizy patomorfologicznej. Średni wiek badanych dla mężczyzn wynosił 58,7 lat, a dla kobiet 57,3 lat. U 54% pacjentów gastroskopię i kolonoskopię wykonano tego samego dnia, u 31% w odstępie 1 do 180 dni, a u 15% w odstępie dłuższym niż 180 dni. Średnio przerwa między badaniami wynosiła 87 dni.

Odkryto, iż zapalenie żołądka związane z zakażeniem H. pylori, w porównaniu do badanych u których śluzówka żołądka była bez zmian, występuje częściej u pacjentów z hiperplastycznymi polipami jelita grubego (1.24), polipami gruczolakowatymi (1.52), zaawansowanymi gruczolakami (1.8), gruczolakami kosmkowymi, albo gruczolakami dużego stopnia (1.97) i gruczolakorakami (2.35). Badania potwierdziły, że zakażenie H. pylori ma wpływ na procesy nowotworzenia w obrębie jelita grubego. Co więcej, inne schorzenia związane z infekcją tą bakterią, jak metaplazja jelitowa błony śluzowej żołądka, gruczolaki żołądka, czy chłoniak MALT są również związane z większą częstością występowania raka jelita grubego.

Mechanizmy leżące u podłoża tej zależności nie są jeszcze dokładnie poznane, brane są pod uwagę różne hipotezy. Przypuszcza się, że infekcja H. pylori prowadzi do wzrostu osoczowego poziom gastryny, co może modyfikować florę jelitową i wpływać na karcynogenezę w błonie śluzowej jelita. Spekuluje się, że obecność H. pylori może oddziaływać na śluzówkę, wpływając na wzrost polipów, czy wystąpienie dysplazji w obrębie błony śluzowej. Domniemane jest również działanie bakterii, jako markera powiązanego z innymi czynnikami rozwoju nowotworu jelita grubego.

Analiza przeprowadzona przez gastroenterologów w Stanach Zjednoczonych dostarcza nam nowych informacji na temat epidemiologii i czynników ryzyka raka okrężnicy. Mimo, iż potwierdzony wpływ zakażenia H. pylori na rozwój nowotworów jelita grubego i odbytnicy jest stosunkowo niewielki, miał istotne znaczenie w przeszłości, ze względu na większą częstość występowania infekcji tą bakterią. Biorąc pod uwagę stale rosnącą zachorowalność na raka okrężnicy, badania na nosicielstwo Helicobacter pylori oraz eradykacja zakażenia, w ściśle określonych przypadkach mogłaby być również elementem profilaktyki nowotworu.
Autorzy: Anna Kozioł, Julia Rudnicka
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post