Badanie kamieni nerkowych, moczowodowych

Choroby układu moczowo-płciowego, zaburzenia i potrzeby seksualne.
admin. med.

Badanie kamieni nerkowych, moczowodowych

Post autor: admin. med. »

Dlaczego i u jakich pacjentów zaleca się analizę składu kamieni moczowych?

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego każdy pacjent z kamicą nerkową powinien mieć oznaczony skład przynajmniej jednego kamienia – wydalonego samodzielnie, usuniętego operacyjnie, czy skruszonego w ESWL. (EAU Guidelines 2010)
Na podstawie uzyskanych wyników można zalecić wykonanie dodatkowych badań metabolicznych krwi i moczu, mających na celu wykrycie przyczyny nawracającej kamicy, a następnie eliminację lub leczenie przyczynowe choroby, której kamica moczowa jest jedynie objawem. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca wykonanie badań metabolicznych po zbadaniu składu kamieni moczowych
- u wszystkich pacjentów z pozostałymi fragmentami kamieni w układzie moczowym,
- u wszystkich pacjentów z nawrotową kamicą moczową
- u wszystkich pacjentów z czynnikami ryzyka kamicy nerkowej.
Na podstawie wyników analizy można zalecić leczenie farmakologiczne zmniejszające ryzyko tworzenia się nowych kamieni
Na podstawie wyników analizy można ułożyć odpowiednią dietę zmniejszającą ryzyko tworzenia się nowych kamieni

Jakie kamienie mogą zostać poddane analizie?

Badanie to pozwala na dokładne określenie składu chemicznego kamieni moczowych
- usuniętych operacyjne z nerki, moczowodu, pęcherza moczowego
- wydalonych samoistnie z układu moczowego
Zwykle do celów analizy wystarczający jest niewielki kamień średnicy 2-3 mm

Jak odbywa się badanie składu kamieni moczowych tą metodą?

Analiza jest wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowany personel
Porównanie między zastosowaną metodą chemiczną, a dwiema najdokładniejszymi metodami fizycznymi (spektroskopia w podczerwieni i badanie rentgenowskie), które są nieosiągalne w Polsce, wykazuje, że dają wyniki niemal identyczne, co gwarantuje najwyższą dokładność i wiarygodność uzyskanych wyników
Czas oczekiwania na wynik – około 2 tygodnie
Do wyniku analizy dołączane są informacje na temat stosowania diety w określonym typie kamicy, co umożliwia zapobieganie tworzeniu się i nawracaniu kamieni moczowych.

Jak dostarczyć swój kamień do analizy?

Kamień do analizy należy zapakować - najlepiej w torebkę foliową zamykaną z tzw. struną oraz dołączyć kartkę z opisem na której będą następujące dane: Imię i Nazwisko, data urodzenia lub PESEL, telefon.
Tak przygotowany i opisany kamień
- można oddać pielęgniarce po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
- przynieść osobiście do gabinetu lub
- przesłać pocztą.
W przypadku kontaktu osobistego lub dostarczenia przez pielęgniarkę zapewniam zamykane torebki foliowe na kamienie moczowe.

Ile kosztuje analiza kamienia moczowego i jak odebrać wyniki?

Koszt wykonania analizy wynosi 100 zł. + ewentualnie cena przesyłki pocztowej (10zł.)
Wyniki można odebrać:
- osobiście
- drogą poczty elektronicznej (na adres e-mail)
- istnieje możliwość odesłania pocztą wyniku analizy kamienia moczowego po wcześniejszym przelaniu kwoty na konto bankowe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Przykładowy wydruk (bez zaleceń dietetycznych dołączanych do każdej analizy):

PROTOKÓŁ ANALIZY KAMIENI MOCZOWYCH
Siedlce 2010-09-11
Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
Data urodzenia: 01.01.1901
Zawartość procentowa oznaczanych składników kamienia moczowego:

1. zawartość jonów wapnia: ~ 20%
2. zawartość jonów szczawianowych: ~ 42%
3. zawartość jonów amonowych : ~ 2 %
4. zawartość jonów fosforanowych: ~ 4 %
5. zawartość jonów magnezowych: ~ 0%
6. zawartość kwasu moczowego : ~ 15 %
7. zawartość cystyny : ~0%

42% jonów szczawianowych równoważnych jest 67% szczawianu wapnia.
(ponieważ nie stwierdzono obecności innych kationów niż Ca2+).
4% fosforanów równoważne jest ~9% apatytu ( fosforanu wapnia).
15% kwasu moczowego równoważne jest ~23% moczanu amonu

Na podstawie wyników analizy stwierdzam, że kamień moczowy składa się ~67% szczawianu wapnia ~9% apatytu (czyli fosforanu wapnia) oraz ~23% moczanu amonu.

Przeprowadzono zgodnie z metodologią producenta zestawu odczynników do półilościowego oznaczania najważniejszych składników kamieni moczowych.

Uwaga: z przyczyn metodologicznych zawartości procentowe składników rzadko sumują się dokładnie do 100%.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post