CgA Chromogranina A marker nowotworowy

Choroby nowotworowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie.
admin. med.

CgA Chromogranina A marker nowotworowy

Post autor: admin. med. »

CgA ( Chromogranina A ) marker nowotworowy.W rozpoznaniu i monitorowaniu rakowiaków oraz innych guzów neuroendokrynnych
W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Oznaczenie chromograniny A wykorzystuje się jako marker nowotworowy. Czasami wykonuje się je łącznie z oznaczeniem 5-HIAA jako pomoc w rozpoznaniu rakowiaków. Wykorzystuje się je również w monitorowaniu skuteczności leczenia i wykryciu nawrotu tego rodzaju nowotworów. Czasami oznaczenie zleca się łącznie z badaniem poszczególnych hormonów, takich jak katecholaminy, jako pomoc w rozpoznaniu i monitorowaniu guzów chromochłonnych, lub w celu wykrycia innych guzów neuroendokrynnych, również tych, które nie wydzielają hormonów.

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

CgA zleca się wraz z innymi oznaczeniami w przypadku, gdy objawy u pacjenta wskazują na rakowiaka, guz chromochłonny lub inny guz neuroendokrynny.
Niektóre z objawów to:

Czerwienienie na twarzy i szyi (z reguły gwałtowne)
Biegunka, mdłości, wymioty
Szybkie bicie serca
Świszczący oddech, kaszel, utrudnione oddychanie

Oznaczenie zleca się w pewnych odstępach czasu w celu oceny skuteczności leczenia i monitorowania ewentualnych nawrotów.

Co oznacza wynik?

Stężenie chromograniny A zazwyczaj jest niskie. Podwyższone stężenie u pacjenta z objawami charakterystycznymi dla nowotworu może wskazywać na obecność nowotworu, ale nie pozwala określić jego rodzaju ani lokalizacji. Stężenie CgA nie ma wpływu na natężenie objawów, lecz ma związek z objętością guzów.

Jeżeli podwyższone stężenie CgA spada po podjęciu leczenia, oznacza to, że leczenie jest skuteczne. Jeżeli monitorowane stężenie wrasta, może to oznaczać wznowę.

Co jeszcze należy wiedzieć

Stężenie CgA bywa podwyższone w stanach klinicznych takich jak choroby wątroby, nieswoiste zapalenia jelit, niewydolność nerek czy stres, lecz nie jest ono wtedy monitorowane. Podczas interpretacji wyników oznaczeń należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe przyczyny podwyższonego stężenia CgA.

Obecnie brak jest testów na oznaczenie chromograniny A zatwierdzonych przez FDA. Opracowane testy, które zostały walidowane przez laboratoria różnią się od siebie, a ich wyników nie można stosować wymiennie. Dlatego też, jeżeli oznaczenia CgA wykonuje się u jednego pacjenta kilkukrotnie (np. w celu monitorowania), próbki zazwyczaj wysyłane są zawsze do tego samego laboratorium.

Co się oznacza?

W badaniu oznacza się stężenie chromograniny A (CgA) we krwi. CgA jest białkiem uwalnianym z komórek neuroendokrynnych. Są to komórki obecne w narządach organizmu, posiadające właściwości nerwowe i endokrynne. Komórki neuroendokrynne oraz gruczoły układu dokrewnego, w których się one znajdują, mogą być przyczyną wielu nowotworów – zarówno łagodnych jak i złośliwych, takich jak rakowiaki, guzy chromochłonne, wyspiaki, drobnokomórkowe raki płuc, nerwiaki płodowe oraz inne guzy endokrynne. Wiele z nich uwalnia znaczne ilości hormonów, takich jak serotonina, katecholaminy lub insulina, w trybie ciągłym lub przerywanym, co powoduje występowanie objawów charakterystycznych dla danego guza. W każdym przypadku guzy neuroendokrynne są związane ze wzrostem stężenia CgA.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem, w USA co roku rozpoznaje się 11 do 12 tysięcy guzów lub nowotworów endokrynnych. Część przypadków pozostaje nierozpoznana, ponieważ guzy są niewielkie i nie dają żadnych objawów. Rakowiaki bezobjawowe wykryte przy okazji innych procedur chirurgicznych określa się mianem „przypadkowych”. Niewielki odsetek tych nowotworów może rozrosnąć się do rozmiarów powodujących niedrożność w jelitach lub oskrzelach.


Jak się pobiera próbkę do badania?
Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.

Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?
Nie.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post