Drgawki

Choroby obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego, Depresje i nerwice.
admin. med.

Drgawki

Post autor: admin. med. »

Drgawki polegają na niezależnych od woli skurczach mięśni prążkowych w obrębie kilku grup mięśniowych lub lub uogólnionych.Ten rodzaj zaburzenia czynności mózgowej towarzyszy zarówno wielu toczących się procesów chorobowych.Drgawki zatem należy traktować jako proces chorobowy nie zaś jako odrębną jednostkę chorobową.Dotyczy to innym stanom chorobowym nie związanych charakterem padaczkowym.
Etiologia:
Drgawki związane są ze sprawą chorobową toczącą się się w mózgu lub z ogólnym schorzeniem.Z grupy pierwszej można wymienić guzy mózgu,urazy mózgu lub wylewy do ośrodkowego układu nerwowego,uszkodzenia okołoporodowe,zmiany zwyrodnieniowe oraz pogorszenie ukrwienia i natleniania mózgu.Do tej samej grupy należą drgawki spowodowane podawaniem wywołujących ich środków w rodzaju pentetrazolu strychniny,pikrotoksyny a czasem leków miejscowo znieczulających w zbyt dużej dawce.Choroby ogólne,które mogą doprowadzić do drgawek to hipoglikemia,zatrucia ciążowe,tężec,wstrząs anafilaktyczny,hiperpireksja oraz tężyczka.Drgawki występują też jako jeden z objawów głodu narkotycznego u osób przyzwyczajonych do ich używania.

Rozpoznanie:
Nie nastręcza trudności,warto jednak pamiętać,że przed przystąpieniem do opanowania drgawek,trzeba povbrać do badań próbki krwi,moczu a w miarę możliwości również płyn mózgowo-rdzeniowy,co ułatwi rozpoznanie przyczyny drgawek.We krwi bada się stężenie potasu,glukozy,wapnia,fosforu oraz azotu pozabiałkowego.W razie potrzeby kieruje się na badania specjalistyczne jak,tomografię komputerową,pneumoencefalografię,angiografię mózgowa i elektroencefalofrafię.
Leczenie:
Postępowanie doraźne zmierza do przede wszystkim do zapobieżenia urazom mechanicznym oraz do przerwania drgawek.Aby zapobiec urazom,uklada się chorego z dala od ścian i przedmiotów a pod głowę umieszcza się poduszkę.Przerwanie napadu najłatwiej uzyskać przez podanie dożylne diazepamu czy barbituran.Leczenie przyczynowe można podjąć po ustaniu drgawek.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post