tlenoterapia donosowa w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
admin. med.

tlenoterapia donosowa w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej

Post autor: admin. med. »

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej – badanie FLORALI
Omówienie artykułu: High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure
J.P. Frat i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; 372: 2185–2196
Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej – badanie FLORALI

Opracowali: Karolina Moćko, dr n. med. Filip Mejza
Konsultował dr n. med. Miłosz Jankowski, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Skróty: CI – przedział ufności, FiO2 – zawartość tlenu w mieszaninie wdechowej wyrażona ułamkiem dziesiętnym, HR – hazard względny, ITT – (analiza wyników w grupach wyodrębnionych) zgodnie z zaplanowanym leczeniem, IQR – przedział międzykwartylowy, NIPPV – nieinwazyjna wentylacja mechaniczna z dodatnim ciśnieniem, NNH – number needed to harm, OIT – oddział intensywnej terapii, OR – iloraz szans, PaO2 – ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej, PEE P – dodatnie ciśnienie końcowowydechowe, RCT – badanie z randomizacją, RR – ryzyko względne, SpO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny krwi tętniczej zmierzone metodą pulsoksymetrii, SAPS II – Simplified Acute Physiology Score II (służy do oceny ciężkości stanu pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii; zakres 0–163 pkt, im większa liczba punktów tym cięższy stan chorego)
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post