W jaki sposób racjonalnie planować leczenie, żeby uniknąć zbyt intensywnego stosowania leków immunosupresyjnych

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
admin. med.

W jaki sposób racjonalnie planować leczenie, żeby uniknąć zbyt intensywnego stosowania leków immunosupresyjnych

Post autor: admin. med. »

Prof. Loïc Guillevin
Université Paris Descartes, Paryż, Francja

Prof. Loïc Guillevin: Moja odpowiedź będzie złożona. Po pierwsze pytanie brzmi, jak długo stosować leczenie rytuksymabem i innymi lekami immunosupresyjnymi w leczeniu podtrzymującym. Na razie tego nie wiemy. Jeśli chodzi o rytuksymab i azatioprynę, wiemy, że nawrót może wystąpić w bardzo odległym czasie od włączenia leczenia, nawet po trzech, czterech czy pięciu latach. Dlatego skłonni jesteśmy do dłuższego leczenia immunosupresyjnego niż w przeszłości – aczkolwiek nie zostało to udowodnione w badaniach klinicznych.

Druga sprawa to stosowanie glikokortykosteroidów (GKS), które z pewnością były stosowane kiedyś w zbyt dużych dawkach. W Stanach Zjednoczonych GKS stosuje się obecnie bardzo krótko – przez pół roku. Moglibyśmy też sobie wyobrazić leczenie bez GKS. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ niektóre badania retrospektywne pokazują, że małe dawki GKS, takie jak 5 mg prednizonu dziennie stosowane długotrwale przez kilkanaście miesięcy, do dwóch lat - mogą zapobiec nawrotowi. Nadal jednak potrzebujemy badań prospektywnych, które wyjaśnią ten problem. Obecnie sam nie stosuję GKS przez pół roku, tylko podaję je przez 18 miesięcy – generalnie utrzymuję 5 mg lub mniej prednizonu na dobę przez rok, a następnie staram się stopniowo zmniejszać dawkę w drugim roku. Nie jestem pewny, czy to jest najlepszy sposób postępowania, ale przy takim podejściu nie obserwujemy wielu zaostrzeń, przy bardzo małej ilości powikłań leczenia.

Myślę, że jest zbyt wcześnie na odstąpienie od leczenia GKS. Po pierwsze, mamy pacjentów wymagających leczenia GKS przez krótki czas z powodu zaostrzenia choroby, np. niewydolności nerek w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek, czy krwawienia pęcherzykowego - u tych chorych konieczne jest zastosowanie dużych dawek GKS, które działają bardzo szybko. Aktualnie możemy w tych sytuacjach zastosować inne leczenie, czyli wymianę osocza. W badaniu European Vasculitis Study Group, przeprowadzonym przez Charlesa D. Puseya i Davida Jayne'a porównującym leczenie pulsami GKS z wymianą osocza, okazało się że wymiana osocza przynosi lepsze wyniki w osiąganiu remisji i zachowaniu funkcji nerek, przynajmniej w trakcie kilkumiesięcznej obserwacji - ponieważ długoterminowe wyniki są inne. W moim odczuciu obecna tendencja jest taka, żeby redukować dawki GKS ze względu na ich toksyczność, jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby leczyć pacjentów bez GKS.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post