Tłuszczaki przyczyny powstania Objawy i leczenie

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
admin. med.

Tłuszczaki przyczyny powstania Objawy i leczenie

Post autor: admin. med. »

Co to są tłuszczaki? Jakie są ich przyczyny i objawy?

Tłuszczak jest jednym z najczęściej rozpoznawanych niezłośliwych nowotworów skóry, tkanki podskórnej oraz narządów wewnętrznych. W większości przypadków zbudowany jest wyłącznie z dojrzałych komórek tłuszczowych (tzw. adipocytów) i charakteryzuje go powolny wzrost.

Tłuszczaki zwykle otoczone są torebką łącznotkankową, dzięki czemu utrzymują swój owalny kształt oraz z łatwością można je wybadać palpacyjnie (za pomocą dotyku). W przypadku braku tej specyficznej osłony komórki tłuszczowe wykazują tendencję do przenikania w obręb otaczających tkanek (np.: nienowotworowej podskórnej tkanki tłuszczowej, poprzecznie prążkowanych lub gładkich włókien mięśniowych). Warto zaznaczyć, iż zwykle rozpoznawane są zmiany pojedyncze. Mnogie ogniska spotykane są niezwykle rzadko, głównie jako składowe charakterystycznych zespołów oraz chorób (np.: choroby Madelunga lub zespołu Gardnera).

Nie znane są jednoznaczne przyczyny powstawania tłuszczaków

Retrospektywne badania prowadzone w rodzinach, u których liczba rozpoznanych nowotworów u przedstawicieli poszczególnych pokoleń jest znacząca, wskazują na bliżej nieokreśloną predyspozycję genetyczną powstawania zmian. Z kolei inne dane mogą wskazywać na udział mechanizmów zapalnych oraz specyficznych cząstek wydzielanych przez komórki układu immunologicznego, które pobudzają podziały oraz wzrost zdrowych adipocytów. Żadna z postulowanych przyczyn nie została potwierdzona.

Objawy

Do najważniejszych objawów tłuszczaka zalicza się:

obecność badanej dotykiem masy – miękkiej, wyraźnie odgraniczonej, przesuwalnej względem podłoża oraz pokrywającej skóry; wielkość guza jest zmienna, waha się do kilku do niekiedy kilkunastu centymetrów co zależy głównie od czasu, jaki się utrzymuje;
lokalizacja – w zależności do typu jest to głównie tkanka podskórna okolicy karkowej, powłok brzucha oraz pleców (lipoma, angiolipoma, lipoblastoma, zimowiak), rzadziej miąższ narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, dotyczy głównie myelolipoma), przestrzeń za gałką oczną (tłuszczak wielopostaciowy i z komórek wrzecionowatych) oraz pochewki ścięgniste i osłonki nerwowe (lipoma, angiolipoma, tłuszczak z komórek wrzecionowatych);
brak zmian skórnych nad guzem – skóra nie jest zmieniona zapalnie, zaczerwieniona, ocieplona lub bolesna;
brak dolegliwości bólowych wynikających z obecności masy nowotworowej;
dyskomfort – zwykle niewielki, pojawia się rzadko, wynika z ucisku wolno rosnącego guza na otaczające struktury; obok widocznej gołym okiem, niekiedy szpecącej masy, jest najczęstszą przyczyną zgłoszenia się do lekarza (chirurga) celem usunięcia;
brak objawów ogólnych – podwyższonej temperatury ciała, rozbicia, złego samopoczucia;
objawy wynikające z lokalizacji guza w obrębie narządów wewnętrznych – nadciśnienie tętnicze, zaburzenie czynności nerek, niedokrwistość (pojawiają się jedynie w przypadków guzów skrajnie dużych, obejmujących większą część obu nerek i doprowadzające do ich przewlekłej niewydolności), żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia oraz obrzęki (ujawniają się w długo utrzymujących się tłuszczakach wątroby, doprowadzających do zniszczenia większości jej czynnego miąższu);
duże guzy zlokalizowane w śródpiersiu (niezmiernie rzadko) mogą uciskać drogi oddechowe (np.: tchawicę), tym samym utrudniają wentylację płuc.
Leczenie tłuszczaków

W większości przypadków leczenie tłuszczaków nie jest konieczne. Zmiany są pojedyncze, niewielkich rozmiarów, cechują się powolnym wzrostem i tym samym nie stanowią istotnego obciążenia dla pacjenta. W takich wypadkach jedynym bodźcem skłaniającym pacjenta do podjęcia leczenia jest przyczyna kosmetyczna (większe zmiany oraz newralgiczna lokalizacja mogą niekiedy szpecić, a tym samym zaniżać samoocenę osoby chorej).

Indywidualne życzenie pacjenta oraz zalecenie lekarza wysunięte na podstawie badania fizykalnego oraz wyników badań dodatkowych skutkują zwykle chirurgiczną resekcją nowotworu. Ta forma terapii przewidziana jest przede wszystkim wobec zmian rozległych, gwałtownie zwiększających swe rozmiary, bolesnych palpacyjnie lub samoistnie, nieprzesuwalnych względem podłoża i otaczającej skóry oraz wywołujących w jej obrębie odczyn zapalny (bolesność, ocieplenie, zaczerwienie). Usunięcie chirurgiczne w większości przypadków zapewnia całkowite wyleczenie i nie daje nawrotów.

Istnieją ponadto metody częściowej eliminacji guza. Można zastosować wstrzyknięcia glikokortykoidów w obręb zmiany. Wywołują efekt redukcji masy poprzez niszczenie większości komórek tkanki tłuszczowej. Zabieg jednorazowy jest zwykle niewystarczający i aby osiągnąć zamierzony efekt wymaga wielokrotnych powtórzeń.

Metoda mechanicznego odsysania tkanki tłuszczowej (liposukcja) jest najmniej skuteczną. W obręb zmiany wprowadza się dość grubą igłę, następnie za pomocą strzykawki odsysa zawartość guza.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post