Geriatria tylko w klinikach czy oddziałach wewnętrznych szpi

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Geriatria tylko w klinikach czy oddziałach wewnętrznych szpi

Post autor: admin. med. »

Ponieważ we wszystkich oddziałach geriatrycznych w kraju są realizowane jedynie świadczenia, które można realizować na oddziałach chorób wewnętrznych, należy rozważyć istnienie tych oddziałów w szpitalach powiązanych z uczelniami medycznymi. Równocześnie powinno się rozważyć wzmocnienie oddziałów chorób wewnętrznych o specjalistów geriatrii - uważa Ministerstwo Zdrowia, które właśnie opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.

W roku 2014 w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 48 oddziałów geriatrii, z czego w przypadku 10 oddziałów nie sprawdzano świadczeń do NFZ. MZ podkreśla, ze oddział o tej specjalności nie występował w każdym województwie. Niemal 30% oddziałów geriatrycznych znajdowało się w województwie śląskim. Resort zaznacza, że zakres geriatryczny był również sprawozdawany w ramach oddziałów chorób wewnętrznych.

Liczba łóżek geriatrycznych w Polsce wyniosła 1013 (tj. 2,63 na 100 tys. ludności), z czego 14% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczba łóżek. Najmniejszy miał 6 łóżek, a największy - 67 łóżek (średnio 21 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 21 720 hospitalizacji, które dotyczyły ok. 19 240 pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1,13. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0,51 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

Najczęstszą przyczyna hospitalizacji w oddziale geriatrycznym w Polsce były choroby układu krążenia. Druga najczęstszą przyczyna były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Jedynie 2 z analizowanych oddziałów ma charakter ponadpowiatowy (powyżej 60% pacjentów spoza swojego powiatu). W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 10,6%.

MZ prognozuje, ze wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz neurologii w grupie wiekowej 85+ przełoży się na wzrost zapotrzebowania na łózka w wymienionych oddziałach oraz oddziałach geriatrycznych. Potrzeby w zakresie tych łóżek powinny zostać zaspokojone poprzez zwiększenie liczby łóżek nie tylko w ramach oddziału geriatrycznego ale przede wszystkim chorób wewnętrznych (co powinno i w parze ze zwiększeniem liczby pracujących lekarzy geriatrów na tych oddziałach), a także neurologii i kardiologii. Wsparte w tym zakresie powinny być przede wszystkim oddziały chorób wewnętrznych (przy jednoczesnym zwiększeniu liczby lekarzy geriatrów) zlokalizowane na poziomie powiatowym.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post