Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży.

Rozpoznanie, leczenie, zabiegi-operacje chirurgiczne, transplantologia, korekcji nosa i piersi, liposukcja i lifting. leczenie żylaków nóg
admin. med.

Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży.

Post autor: admin. med. »

Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży. Jak postępować i czy rozwiązywać ciążę
Appendicitis in pregnancy: how to manage and whether to deliver
Polly Weston, Paul Moroz
The Obstetrician & Gynaecologist, 2015; 17: 105–110
KOMENTARZ

dr hab. n. med. Mirosław Szura
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
Szpital Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego, Kraków;
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Ostre choroby w obrębie jamy brzusznej występują z częstością 1/500-2000 ciąż. Ich przyczynami są na ogół ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelit, ostre zapalenie trzustki i urazy. W przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży należy mieć na uwadze zarówno zdrowie matki, jak i dziecka. Śmiertelność okołooperacyjna matek jest mniejsza niż 1% i podobna jak w innych grupach chorych. Natomiast ryzyko poronienia, mniejsze niż 1,5% w przypadku nieprzedziurawionego wyrostka robaczkowego, sięga ponad 30% w przypadku jego przedziurawienia, zwiększając tym samym ryzyko zgonu matki do 4%. Istotne znaczenie ma również to, że przedziurawienie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży odnotowuje się kilkakrotnie częściej niż u pozostałych chorych. Stąd niezwykle istotnym problemem jest wczesne rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego i szybkie podjęcie leczenia.

Rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży stanowi poważne wyzwanie dla lekarza. Liczba leukocytów w tej grupie pacjentek może być zwiększona, a stężenie białka C-reaktywnego często pozostaje prawidłowe. Badanie przedmiotowe, zwłaszcza w późniejszych tygodniach ciąży, również nie jest łatwe, gdyż od około 12. tygodnia można wyczuć w podbrzuszu powiększającą się macicę, która w miarę rozwoju ciąży przesuwa kątnicę i wyrostek ku górze i na stronę prawą. Ze względu na powszechną dostępność ultrasonografia jest badaniem z wyboru umożliwiającym rozpoznanie nacieczonego wyrostka robaczkowego oraz wykluczenie innych przyczyn ostrego brzucha. Niestety czułość ultrasonografii zmniejsza się wraz z zaawansowaniem ciąży. Udowodniono, że największą czułością, sięgającą prawie 100%, charakteryzuje się obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego, która pozwala zapobiec niepotrzebnym laparotomiom, nie wykazując jednocześnie negatywnego wpływu na płód. Okazuje się bowiem, że mniej więcej 1/3 usuniętych wyrostków robaczkowych u kobiet w ciąży nie było zmienionych zapalnie. Natomiast powszechnie uznaje się zasadę, że mniejszym zagrożeniem dla matki i dziecka jest apendektomia niż przeoczenie rozwijającego się zapalenia wyrostka.

Zabieg operacyjny u kobiety w zaawansowanej ciąży powinno się wykonać w lewobocznym pochyleniu stołu operacyjnego, gdyż taka pozycja nie zaburza przepływu krwi przez duże naczynia żylne oraz zapewnia właściwy przepływ przez pępowinę. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons zaleca laparoskopię jako drogę dostępu do wyrostka, bez względu na okres ciąży. Po laparoskopii dolegliwości bólowe są mniejsze, co pozwala na ograniczenie ilości podawanych leków przeciwbólowych i zmniejszenie ryzyka pooperacyjnej hipowentylacji, a w wyniku szybszego uruchomienia dochodzi do redukcji ryzyka pooperacyjnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Wśród powikłań związanych z laparoskopią należy wymienić uszkodzenie macicy podczas wprowadzania igły Veresa lub pierwszego portu, a także zaburzenia przepływu krwi w łożysku spowodowane nadmiernym ciśnieniem w jamie brzusznej, które nie powinno przekraczać 12 mm Hg. Decyzja dotycząca wyboru drogi dostępu powinna uwzględniać zaawansowanie ciąży i procesu zapalnego, wskaźnik masy ciała, wcześniej przebyte operacje oraz, co wydaje się najważniejsze, umiejętności chirurga i wyposażenie ośrodka.

W przypadku wybrania metody otwartej nacięcie w I trymestrze ciąży wykonuje się w punkcie McBurneya, a w II lub III trymestrze - w miejscu największej bolesności lub dokonuje się nacięcia podłużnego w linii pośrodkowej. W razie rozlanego zapalenia otrzewnej należy rozważyć jednoczasowe wykonanie cięcia cesarskiego, gdyż ryzyko zgonu płodu sięga 35%. Oczywiście decyzja zależy od wieku ciążowego i możliwości przeżycia przedwcześnie urodzonego noworodka.

Podsumowując rzetelnie zgromadzone w komentowanym artykule informacje, należy zwrócić uwagę na konieczność wykazania dużej czujności w diagnozowaniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży. Osobiście uważam, że w sytuacjach, gdy nie ma możliwości potwierdzenia rozpoznania w tomografii rezonansu magnetycznego, a tak dzieje się najczęściej, bezpieczniej jest zakwalifikować pacjentkę do operacji, niż ryzykować przeoczenie rozwijającego się zapalenia, które może zagrozić życiu matki i dziecka.

Piśmiennictwo/źródło:mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post