Profilaktyka grypy

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
admin. med.

Profilaktyka grypy

Post autor: admin. med. »

dr hab. n. med. Aneta Nitsh-Osuch

Skróty: ABPM – automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ACEI – inhibitory konwertazy angiotensyny, ALT – aminotransferaza alaninowa, ASA – kwas acetylosalicylowy, ChNS – choroba niedokrwienna serca, ChUK – choroby układu krążenia, CK – kinaza kreatyninowa, eGFR – oszacowane przesączanie kłębuszkowe, ESC/EAS – European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society, IDF – International Diabetes Federation, Lp(a) – lipoproteina (a), OGTT – doustny test obciążenia glukozą, TC – cholesterol całkowity, TG – triglicerydy

Pytanie 2. Jaka jest skuteczność szczepienia przeciwko grypie u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc? Jakie udowodnione korzyści z tego szczepienia odnoszą chorzy na POChP?

Wyniki badań wskazują, że nawet 8–36% zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) wywołuje zakażenie wirusem grypy. 1-3 Szczepienie przeciwko grypie u pacjentów z POChP jest skuteczne (skuteczność immunologiczna podobna, jak u osób zdrowych) i bezpieczne (nie wywołuje zaostrzenia POChP, a częstość niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest podobna jak u osób zdrowych).4

Badanie z randomizacją przeprowadzone w Tajlandii, obejmujące dorosłych chorych na POChP (mediana wieku: 68 lat), wykazało 76% efektywność szczepionki w zapobieganiu laboratoryjnie potwierdzonej grypie w sezonie epidemicznym, w którym udało się dobrze dopasować antygeny w szczepionce do wirusów krążących w populacji. Efektywność ta nie zmniejszała się wraz ze wzrostem ciężkości przebiegu choroby płuc; wykazano też, że szczepienie o 84% redukuje ryzyko ostrej choroby z objawami grypopodobnymi i o 52% zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu zapalenia płuc.5

Piśmiennictwo:

1. Sanz I., Tamames S., Rojo S. i wsp.: Viral Etiology of Chronic Obstructive Pulmonary Dis ease Exacerbations during the A/H1N1pdm09 Pandemic and Postpandemic Period. Adv. Virol., 2015; 2015: 560 679
2. Hosseini S.S., Ghasemian E., Jamaati H. i wsp.: Association between respiratory viruses and exacerbation of COPD: a case-control study. Infect. Dis. (Lond), 2015; 47 (8): 523–539
3. Li Y.Y., Wang P., Wang R.J., i wsp.: Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease among hospitalized patients caused by influenza virus infection. Acta Virol., 2014; 58 (4): 383–385
4. Tata L.J., West J., Harrison T. i wsp.: Does influenza vaccination increase consultations, corticosteroid prescriptions, or exacerbations in subjects with asthma or chronic obstructive pulmonary disease? Thorax, 2003; 58: 835–839
5. Wongsurkiat P., Maranetra K.N., Wasi C. i wsp.: Acute respiratory illness in patients with COPD and the effectiveness of influenza vaccination. Chest, 2004; 125: 2011–2020

Pytanie 3. Jaka jest skuteczność szczepienia przeciwko grypie u chorych na astmę? Jakie udowodnione korzyści z tego szczepienia odnoszą ci chorzy?

Szczepienie przeciwko grypie u pacjentów z astmą oskrzelową jest bezpieczne (nie zwiększa ryzyka zaostrzenia choroby) i skuteczne.1 Wykazano, że u dzieci szczepionych przeciwko grypie z użyciem szczepionki inaktywowanej zmniejsza się ryzyko zaostrzeń astmy o podłożu infekcyjnym, a także zmniejsza się liczba infekcji z objawami grypopodobnymi, 2 choć istnieją także doniesienia wskazujące na brak związku pomiędzy szczepieniami przeciwko grypie a liczbą i nasileniem zaostrzeń astmy oskrzelowej u zaszczepionych.3,4 U dorosłych chorych na astmę wykazano, że szczepienie może zmniejszać ryzyko hospitalizacji.5 Stwierdzono ponadto, że u szczepionych przeciwko grypie zachorodorosłych chorych na astmę oskrzelową znacząco zmniejsza się stężenie eotaksyny, silnego mediatora eozynofilii tkankowej – co może w przypadku zaostrzeń astmy wykazywać efekt ochronny.6
źródło:mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post