Na liście 75+ brakuje szeregu leków dla diabetyków

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Na liście 75+ brakuje szeregu leków dla diabetyków

Post autor: admin. med. »

Sylwia Szparkowska
Kurier MP

Mamy nadzieję, że przy publikacji kolejnych list 75+ wykaz leków zostanie uzupełniony – mówi prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy ds. diabetologii.

Prof. Krzysztof Strojek. Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Sylwia Szparkowska: Kilka tygodni temu Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Pan jako Konsultant Krajowy zaapelowaliście do ministra zdrowia o wpisanie szeregu leków dla diabetyków na listę bezpłatnych leków dla seniorów. Czy zostało to uwzględnione?

Prof. Krzysztof Strojek: Leków, o których wpisanie na listę prosiliśmy, nie ma w wykazie.

O jakie leki chodzi?

Naszym zdaniem dostępne bezpłatnie dla starszych pacjentów powinny być pochodne sulfonylomocznika, np. gliklazyd MR i glimepiryd. Są to dwie najczęściej stosowane w naszym kraju cząsteczkami z grupy SU.

Wśród leków doustnych brakuje też inhibitorów DPP-4, które charakteryzuje niskie ryzyko hipoglikemii, co ma szczególne znaczenie w populacji geriatrycznej. Chodzi o takie leki jak: linagliptyna, sitagliptyna, wildagliptyna, saksagliptyna. W tej grupie wiekowej nie ma istotnych przeciwwskazań do ich stosowania, co powinno być szczególnie istotne przy tworzeniu listy.

W liście do MZ wspominają Państwo także o insulinach?

Tak, naszym zdaniem powinny być na liście 75+. Zarówno insuliny ludzkie jak i analogi szybkodziałające.

Te leki są refundowane?

Inhibitory DPP-4 nie są refundowane, mimo że już dwa lata temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendowała je do refundacji. Refundacja pozostałych leków przeciwcukrzycowych, tych, które znajdują się na listach refundacyjnych, zależy od spełnienia wskazań klinicznych.

Oznacza to, że są dostępne dla starszych pacjentów do pewnego poziomu i po spełnieniu kryteriów refundacyjnych, np. insuliny długodziałające są refundowane pod warunkiem spełnienia wskazań klinicznych – występowania cukrzycy typu 1, a w cukrzycy typu 2: pacjenci leczeni insuliną NPH od co najmniej pół roku z hemoglobiną glikowaną co najmniej (HbA1c) 8% oraz ci, u których w tym okresie leczenia pojawiły się udokumentowane nawracające epizody ciężkiej lub nocnej hipoglikemii.

Jakie leki refundowane są dostępne dla pacjentów powyżej 75. roku życia?

Przede wszystkim metformina i długodziałające analogi insuliny (glargina i detemir). Mamy nadzieję, że przy publikacji kolejnych list bezpłatnych leków dla pacjentów 75+ ta lista zostanie uzupełniona.

Samo przepisywanie leków 75+ wyłącznie przez lekarzy rodzinnych budzi duże kontrowersje. Jak Pan ocenia to rozwiązanie?

W diabetologii jest to rozwiązanie dobre, uszczelniające system. Nasi pacjenci chodzą do wielu lekarzy, którzy często przepisują im te same leki. Chorzy je wykupują, tworzą zapasy. Stanowi to istotne obciążenie dla systemu. Lekarz rodzinny może nad tą sytuacją choć trochę zapanować
Rozmawiała Sylwia Szparkowska
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post