Jak leczyć rany gojące się przez ziarninowanie

Rozpoznanie, leczenie, zabiegi-operacje chirurgiczne, transplantologia, korekcji nosa i piersi, liposukcja i lifting. leczenie żylaków nóg
admin. med.

Jak leczyć rany gojące się przez ziarninowanie

Post autor: admin. med. »

Omówienie artykułu: Antibiotics and antiseptics for surgical wounds healing by secondary intention
G. Norman i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2016 Mar 29; 3: CD011712

Opracował dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski

Metody: przegląd systematyczny 11 badań

Populacja: 886 chorych z ranami leczącymi się przez ziarninowanie o różnym umiejscowieniu

Interwencja: stosowanie preparatów jodyny, siatki z tlenkiem cynku, kremu z sukralfatem, kremu z wazeliną, preparatu Triclosan, gazy nasączonej miodem, gazy nasączonej preparatem EUSOL, preparatu Dermacyn miejscowo na ziarninującą powierzchnię

Kontrola: niestosowanie żadnych preparatów antyseptycznych

Wyniki: Stwierdzono:

brak istotnych statystycznie różnic pod względem stosowania preparatów z jodyną i z niestosowaniem tych preparatów (2 badania)
mniejsze ryzyko wystąpienia subiektywnie ocenianego nieprzyjemnego zapachu z rany oraz arbitralnej decyzji rozpoczęcia antybiotykoterapii w grupie stosującej siatkę z tlenkiem cynku w porównaniu z siatką bez preparatu antyseptycznego (1 badanie)
większe prawdopodobieństwo wygojenia ran i mniejsze dolegliwości bólowe po hemoroidektomii przy stosowaniu kremu z sukralfatem w porównaniu z kremem z wazeliną (RR 1,50, 95% CI 1,13–1,99) (1 badanie)
krótszy czas do wygojenia ran po hemoroidektomii przy stosowaniu preparatu Triclosan w porównaniu z płukaniem roztworem podchlorynu sodu (MD –1,7 dnia, 95% CI –3,41–0,01) (1 badanie)
większe prawdopodobieństwo wygojenia oraz krótszy czas gojenia ran po leczeniu ropni w przebiegu ropnego zapalenia mięśni (pyomyositis) przy stosowaniu gazy nasączonej miodem w porównaniu z gazą nasączoną preparatem EUSOL (RR 1,58, 95% CI 1,03–2,42) (1 badanie)
większe prawdopodobieństwo wygojenia owrzodzeń stopy leczonych preparatem Dermacyn w porównaniu z preparatami jodyny (RR 0,61, 95% CI 0,40–0,93) (1 badanie).

Wnioski

Stosowanie preparatów antyseptycznych w leczeniu ziarninujących ran w porównaniu z niestosowaniem takich preparatów może zwiększać prawdopodobieństwo wygojenia i skracać czas gojenia, zwłaszcza ran po hemoroidektomii. Nie ma jednoznacznych dowodów na skuteczność preparatów antyseptycznych w leczeniu wszystkich ran gojących się przez ziarninowanie.

Od Redakcji mp.pl

Ogólna jakość danych z badań poddanych analizie jest bardzo niska, grupy chorych są nieliczne, a badania bardzo heterogeniczne. Należy zachować ostrożność w wyciąganiu z tego badania wniosków do praktyki klinicznej. Mimo, że istnieją pewne przesłanki uzasadniające stosowanie preparatów antyseptycznych w leczeniu niektórych ran gojących się przez ziarninowanie, to na podstawie niniejszego przeglądu nie można jednoznacznie zalecić ich stosowania. Wydaje się konieczne prowadzenie dalszych badań nad oceną wpływu na gojenie się ziarninujących ran stosowanych powszechnie środków antyseptycznych.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post