Czy dziecko chore na MIZS można zaszczepić przeciwko ospie w

Choroby dziecięce, opieka nad dzieckiem oraz rozwój.
admin. med.

Czy dziecko chore na MIZS można zaszczepić przeciwko ospie w

Post autor: admin. med. »

Czy dziecko chore na MIZS można zaszczepić przeciwko ospie wietrznej?

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
21-miesięczna dziewczynka została wypisana z Oddziału Immunologii Klinicznej i Pediatrii z rozpoznaniem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o początku skąpostawowym, z zaleceniem od reumatologa przyjmowania Encortonu w dawce dobowej 5 mg (przy masie ciała 12,3 kg) i uzupełnienia kalendarza szczepień o szczepienie przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej. Lekarz w rejonie odmówił szczepienia na ospę i skierował dziecko do poradni ds. szczepień, gdzie matka również otrzymała informacje o przeciwwskazaniu do szczepienia przeciwko tej chorobie. Jakie jest właściwe postępowanie biorąc pod uwagę perspektywę długotrwałej sterydoterapii oraz włączenie w niedalekiej przyszłości innych leków, takich jak metotreksat?

Dziecko należy zaszczepić przeciwko ospie wietrznej, ponieważ nie zostało spełnione kryterium ciężkiej immunosupresji, a dziewczynka należy do grupy pacjentów z nieznacznym niedoborem odporności (patrz niżej). Szczepienie jest tym bardziej wskazane, że w przyszłości prawdopodobnie konieczne będzie intensywniejsze leczenie immunosupresyjne, które predysponuje do ciężkiego przebiegu ospy wietrznej. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw ospie wietrznej jest bezpłatne i obowiązkowe dla dzieci w immunosupresji. Należy również zaszczepić osoby z otoczenia (szczepienie obowiązkowe dla dzieci <12. rż. z otoczenia dzieci w immunosupresji).

Przed wykonaniem szczepienia przeciwko ospie wietrznej należy wykonać morfologię krwi obwodowej w celu upewnienia się, czy liczba limfocytów przekracza 1200/mm3. Zgodnie z wytycznymi Infectious Diseases Society of America (IDSA) pacjenci z nieznacznym niedoborem odporności to:

zakażeni HIV bez objawów klinicznych, z liczbą limfocytów T CD4 200–499/mm3 (młodzież, dorośli) lub odsetkiem CD4 15–24% (dzieci)
leczeni przez ≥14 dni ogólnoustrojowo glikokortykosteroidami (GKS) w mniejszych dawkach niż zdefiniowane jako wysokie (prednizon w dawce dobowej ≥20 mg lub >2 mg/kg/24 h przy masie ciała <10 kg lub inny GKS w równoważnej dawce przez ≥14 dni), nie powodujących znacznego niedoboru odporności lub otrzymujący GKS co drugi dzień
leczeni metotreksatem w dawce ≤0,4 mg/kg/tydzień, azatiopryną w dawce ≤3 mg/kg/dobę lub 6-merkaptopuryną w dawce ≤1,5 mg/kg/dobę


źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post