Zakaz reklamy aptek jest zgodny z konstytucją

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Zakaz reklamy aptek jest zgodny z konstytucją

Post autor: admin. med. »

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, przypomina, że w tym roku już dwukrotnie zwracała się do Zbigniewa Ziobry, jako do prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości, o zmianę stanowiska prokuratury w sprawie zakazu reklamy aptek.

14 kwietnia 2016 roku zwróciła się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, o zmianę stanowiska wyrażonego przez poprzedniego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim stanowisku Andrzej Seremet kwestionował zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 49 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Elżbieta Piotrowska – Rutkowska wówczas wyraziła pogląd, że "opinia Prokuratora Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek".

- 5 maja 2016 roku, nawiązując do pisma z 14 kwietnia, prezes NRA, ponownie zwróciła się do Ziobry o potwierdzenie, że „norma zakazująca reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności jest zgodna z Konstytucją RP. W załączeniu przesłano „Opinię prawną w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne” – informuje NIA.

Tezy i argumentacja prawna, zawarte w przesłanej opinii potwierdzały stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej, zgodnie z którym art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

- Prezes NRA, radca prawny, koordynator Biura Prawnego NIA, Krzysztof Baka oraz Marcin Wiśniewski, przedstawiciel Ruchu Aptekarzy Polskich, odbyli także spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości na temat stanowiska wyrażonego przez prokuratora generalnego - Andrzeja Seremeta w sprawie zgodności art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - dodaje Izba.
W spotkaniu uczestniczył m.in. jeden z zastępców prokuratora generalnego.

Jak podaje NIA, podczas spotkania uzyskano zapewnienie, że prokurator generalny ponownie przeanalizuje zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

6 września prokuratura wydała nowe stanowisko w sprawie. "Ponowna analiza zaskarżonego przepisu prowadzi do wniosków częściowo odmiennych od zaprezentowanych w poprzednim stanowisku" - stwierdza zastępca prokuratora generalnego, Robert Hernand.

Uznał, że zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę. Art. 94 ust 1 Pf jest zgodny z Konstytucją.

źródło: rynekaptek.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post