Dostosowanie systemy ochrony zdrowia do potrzeb seniorów?

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Dostosowanie systemy ochrony zdrowia do potrzeb seniorów?

Post autor: Asystentka »

Należy dostosować system ochrony zdrowia do potrzeb seniorów
W 2030 r. osoby starsze będą stanowiły jedną czwartą społeczeństwa, zaś w roku 2060, ich liczba wzrośnie do jednej trzeciej. W związku z tym należy zmienić cały system opieki zdrowotnej pod kątem tej grupy społecznej - mówili 20 października br. eksperci podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów.

Geriatria, czyli dziedzina medycyny poświęcona schorzeniom wieku podeszłego, wciąż pozostawia w Polsce wiele do życzenia. Jak zaznaczył przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów Krzysztof Ostrowski, geriatrią w Polsce bardzo często zajmuje się lekarz rodzinny lub internista.

Wniosek jest zatem jeden - borykamy się z ogromnym problemem braku wystarczającej liczby specjalistów. Wiadomo, że współcześnie mamy do czynienia z trendem tzw. starzejącego się społeczeństwa. Działania zapewniające seniorom godne życie oraz wysokiej jakości proces leczenia powinny być zatem jednym z priorytetów polityki zdrowotnej.

- W związku z tym należy zmienić cały system opieki zdrowotnej pod kątem tej grupy społecznej. Aby osoby starsze miały zapewnioną odpowiednią opiekę, musimy spojrzeć na nią kompleksowo. W Polsce pracuje obecnie zaledwie 390 lekarzy geriatrów, z czego połowa z nich nie działa w swojej specjalizacji – zaznaczył prof. Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

Dostęp do leczenia chorób rzadkich
Na problem starzejącego się społeczeństwa zwróciła uwagę również dr n. med. Katarzyna Lewandowska z I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. - Jednym z najcięższych schorzeń dotykających osoby starsze jest idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). To rzadka postać ciężkiej, nieodwracalnej i nieuleczalnej choroby, która w szybkim tempie prowadzi do śmierci.

Dr Lewandowska dodała, że w Polsce brakuje dostępu do leczenia przy chorobach rzadkich. Dostępne na rynku leki nie są refundowane i tylko połowa chorych cierpiących na IPF przeżywa trzy lata. Taka sytuacja jest niemożliwa do zaakceptowania i wymaga pilnych działań ze strony resortu zdrowia.

Ciężką sytuację chorych borykających się z idiopatycznym włóknieniem płuc potwierdził podczas posiedzenia Zespołu sam pacjent, który najlepiej wie, jak radzenie sobie z chorobą wygląda w praktyce.

- Na rynku europejskim istnieją dwa leki powodujące opóźnienie rozwoju choroby, które są refundowane we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Polski i Bułgarii. Koszt miesięcznej terapii, który polski pacjent ma pokrywać z własnej kieszeni, wynosi od 6 do 9 tys. zł. Jako pacjenci dotknięci IPF wystąpiliśmy już do ministra zdrowia, aby leki był refundowany również w naszym kraju - powiedział Lech Karpowicz, prezes Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF. Okazuje się, że z podobnym wykluczeniem spotykają się również pacjenci chorzy na mielofibrozę, czyli włóknienie szpiku kostnego.

Koordynacja opieki i kompleksowość leczenia
Spotkanie pozwoliło również omówić problem seniorów walczących z chorobami nowotworowymi. Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przypomniała, że podczas pracy nad pakietem onkologicznym, narodził się pomysł stworzenia Karty Pacjenta Seniora, czyli osoby po 65. roku życia, która co 5 lat przechodziłaby badanie pod kątem chorób onkologicznych. Wówczas pomysłu nie udało się zrealizować, dlatego podczas posiedzenia zwrócono się z prośbą o jego ponowne rozpatrzenie.

Zgromadzeni goście szczegółowo przedyskutowali też problematykę kompleksowej opieki zdrowotnej, którą należałoby promować właśnie pod kątem dbałości o zdrowie osób starszych. Seniorzy nie mogą być pozostawiani sami sobie, tuż po opuszczeniu placówki szpitalnej. A tak, niestety, wygląda w wielu przypadkach dzisiejsza rzeczywistość.
Opieka nad osobami starszymi powinna być skoordynowana z opieką społeczną. Najlepsza terapia może być zaprzepaszczona, jeśli chorego pozostawimy bez dalszego nadzoru - powiedziała Urszula Jaworska z Fundacji Urszuli Jaworskiej. Prof. Tomasz Kostka dodał, że choć kompleksowość leczenia wymaga wyższych nakładów finansowych, to w rzeczywistości jest ona bardziej opłacalna w perspektywie długofalowej.

"Dziurawa" lista leków 75+
Podczas dyskusji nie zapomniano również o temacie darmowych leków dla seniorów. - Budżet państwa jest zbyt niski, aby zaspokoić potrzeby seniorów. Obecna lista darmowych leków jest „dziurawa”, niemal zupełnie odbiegająca od oczekiwań - powiedział Janusz Czyż z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Przewodniczący Krzysztof Ostrowski przypomniał, że w przyszłym roku, kwota przeznaczona na darmowe leki dla seniorów zostanie zwiększona do 560 milionów zł, a docelowo na ten cel rząd chce przeznaczyć 2 miliardy zł. W opinii ekspertów ma być to kwota wystarczająca na zaspokojenie zapotrzebowania na leki dla osób powyżej 75. roku życia.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post