Rodzaje guzów mózgu.

Choroby nowotworowe, ich rozpoznawanie oraz leczenie.
Asystentka

Rodzaje guzów mózgu.

Post autor: Asystentka »

Przez rodzaj guza rozumiemy jego budowę histopatologiczną, stopień złośliwości czy częstość nawrotów. Podstawowy podział obejmuje wyróżnienie guzów złośliwych i niezłośliwych. Pojęcie złośliwości nie jest proste - obejmuje ono różne stopnie (najczęściej stosowany jest tzw. podział wg WHO w skali od I do IV). Jak każdy podział i ten wyżej wspomniany jest nieco sztuczny. Współcześnie różnych kwalifikacji jest coraz więcej, jednak mają one znaczenie głównie dla lekarzy i naukowców.

Guzy ośrodkowego układu nerwowego zasadniczo dzielimy jak poniżej

1.GUZY GLEJOWE (glejaki łagodne i złośliwe)

Pochodzą one z tzw. tkanki podporowej komórek nerwowych. Istnieje rozpowszechniona opinia, że nowotwory te mają złe rokowanie. To nie do końca prawda. Również wśród guzów glejowych są guzy o różnym potencjale złośliwości: od całkowicie łagodnych do bardzo złośliwych. W wypadku glejaków leczenie chirurgiczne jest zazwyczaj pierwszym etapem leczenia. Często wymagane jest dalsze leczenie onkologiczne (radioterapia, chemioterapia). Istnieją również glejaki (tzw. wysoko zróżnicowane - łagodne), dla których leczenie operacyjne jest leczeniem ostatecznym. Często bywa tak, że w wypadku takich guzów stosuje się tylko częściowe usunięcie guza, albo tylko biopsję czyli pobranie niewielkiego fragmentu zmiany do badania histopatologicznego.

2. OPONIAKI

Najczęściej są to guzy całkowicie łagodne. Oznacza to, że (przy dobrej lokalizacji guza) leczenie chirurgiczne ma szanse uwolnić chorego w sposób trwały od choroby. Niestety oponiaki są często zlokalizowane w trudno dostępnych rejonach czaszki (np. oponiaki podstawy czaszki) i stanowią spore wyzwanie chirurgiczne dla leczącego lekarza. Operujący neurochirurg zdaje sobie bowiem sprawę, że ma szansę uwolnić chorego w sposób trwały od choroby. W takich wypadkach można (w rozważny sposób) zwiększać ryzyko dążąc do pełnej doszczętności operacji. Z drugiej strony - oponiaki jako guzy łagodne - "rosną" zazwyczaj bardzo długo (10-20 lat) i w wybranych przypadkach bezpieczniej jest pozostawić niewielki fragment guza. Generalnie są to trudne decyzje podejmowane na etapie planowania zabiegu, bądź już bezpośrednio w czasie jego trwania.

3. GUZY PRZERZUTOWE

To guzy będące przerzutami "wyjściowej" choroby nowotworowej (np. guza płuc, guza piersi, itp.) . Najczęściej jest tak, że operacje tych guzów nie nastręczją dużych trudności technicznych. Głównym czynnikiem rokowniczym w tym wypadku jest zazwyczaj rozwój pierwotnej choroby nowotworowej. W wypadku leczenia operacyjnego guza przerzutowego zazwyczaj chorego czeka jeszcze uzupełniająca tele-, radioterapia (naświetlanie). Chemioterapia bywa stosowana jako leczenie uzupełniające.

4.GUZY OK. PRZYSADKI

Są to dość często spotykane guzy będące zazwyczaj zmianami łagodnymi (gruczolaki, czaszkogardlaki i oponiaki). Zmiany o typie złośliwym w tej okolicy są bardzo rzadkie, a zabiegi są dość skomplikowane technicznie. Należy dodać, że guzy tej okolicy mogą być operowane "klasycznie" z otwarciem czaszki, i z tzw. dostępu "przez-klinowego" lub prościej - "przez nos". Nie wszystkie guzy nadają się do operacji "przez nos" (zależy to od wielkości guza). W wypadku leczenia guzów tej okolicy główne zmartwienie lekarza leczącego sprowadza się do ochrony wzroku chorego (guzy te uciskają na skrzyżowanie nerwów wzrokowych) i ochrony czynności hormonalnej przysadki.

5. GUZY KĄTA MOSTOWO - MÓŻDŻKOWEGO

Najczęściej są to łagodne nerwiaki lub rzadziej oponiaki, powodujące stopniową utratę słuchu, a z czasem (w miarę powiększania się) - inne zaburzenia neurologiczne: zaburzenia równowagi, mowy oraz połykania. Guzy kąta mostowo - móżdżkowego uchodzą za dość trudne do operacji. Głównym problemem w chirurgii tych guzów jest ocalenie tzw. nerwów czaszkowych, a zwłaszcza nerwu twarzowego.

6. GUZY KANAŁU KRĘGOWEGO

Guzy, które lokalizują się w kanale kręgowym kręgosłupa uciskając na rdzeń kręgowy i/lub na korzenie nerwowe. Są one najczęściej łagodne i dość dobrze poddające się leczeniu operacyjnemu. Ryzyko operacyjne nie jest duże, niemniej (jak w całej neurochirurgii) nie można wykluczyć go zupełnie. Najczęstszym objawem tych guzów jest postępujące osłabienie kończyn dolnych, a rzadziej górnych i dolnych.

7. GUZY KRĘGOSŁUPA

W przeciwieństwie do guzów kanału kręgowego są to zmiany obejmujące części kostne kręgosłupa, często są to zmiany o charakterze guzów przerzutowych. Liczne rodzaje nowotworów dają odległe przerzuty do kręgosłupa. Często bywa tak w przypadku nowotworów płuc, jelita grubego, prostaty, nerki czy piersi. W wypadku obecności tych zmian należy często podjąć działania operacyjne z, co najmniej, dwóch powodów. Po pierwsze najczęściej zmiany nowotworowe powodują destrukcję kości kręgu, a w konsekwencji złamanie tego kręgu. Może to doprowadzić do pojawienia się niedowładów czy porażeń.

Drugim powodem zmuszającym czasami do leczenia operacyjnego jest ból. Dolegliwości bólowe w guzach kręgosłupa są często bardzo duże i nie poddają się łatwo leczeniu. Zależy to od wielu czynników: zaawansowania choroby, lokalizacji guza, stanu biologicznego chorego, etapu leczenia choroby nowotworowej i innych. Do zastosowania są zabiegi od minimalnie inwazyjnych np. wertebroplastyka (cementowanie trzonu) do zaawansowanych rozległych zabiegów z usunięciem trzonów i rozległymi stabilizacjami.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post