Rozpoznanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Rozpoznanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy

Post autor: Asystentka » 3 sty 2017, o 11:40

Podsumowanie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia 2015

Jak cytować: Mejza F.: Rozpoznanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy: podsumowanie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia 2015. Med. Prakt., 2016; 6: 12–16

Opracował dr n. med. Filip Mejza
Konsultowała dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. IGiChP, Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Skróty: IGRA – testy oparte na wydzielaniu interferonu γ przez limfocyty, PT – próba tuberkulinowa, UZPG – utajone zakażenie prątkiem gruźlicy
Wstęp

Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy (UZPG) to zakażenie M. tuberculosis u osób bez klinicznych i radiologicznych objawów czynnej gruźlicy. Rozpoznaje się je na podstawie stwierdzenia odpowiedzi immunologicznej na antygeny prątka za pomocą odczynu tuberkulinowego lub testu opartego na pomiarze wydzielania interferonu γ przez limfocyty (IGRA). Ponieważ badania te nie mają 100% swoistości, a u części zakażonych odpowiedź immunologiczna doprowadziła do wyeliminowania prątków z organizmu, nie wszystkie osoby z UZPG są faktycznie zakażone M. tuberculosis.

Ocenia się, że ⅓ populacji świata jest zakażona M. tuberculosis. Wykrycie UZPG ma znaczenie kliniczne, ponieważ ryzyko rozwoju gruźlicy w czasie całego życia u tych osób szacuje się na 5–15%. U większości gruźlica rozwija się do 5 lat od pierwotnego zakażenia M. tuberculosis. Leczenie osób z UZPG zmniejsza ryzyko rozwoju gruźlicy, a u większości osób z dużym ryzykiem gruźlicy korzyści z takiego postępowania są większe niż ryzyko skutków ubocznych.

Zespół powołany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) opracował wytyczne postępowania w UZPG, używając metodologii GRADE. W nawiasach kwadratowych po poszczególnych zaleceniach podano ich siłę i jakość danych, na których je oparto. Wytyczne dotyczą krajów rozwiniętych o częstości występowania gruźlicy <1 przypadków/1000 mieszkańców, do których należy również Polska (wymieniona w wytycznych na liście krajów, których te zalecenia dotyczą).
Opracowanie zostało podzielone na dwie części:

Rozpoznanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. Podsumowanie wytycznych WHO 2015. Cz. 1. Rozpoznanie

W artykule przedstawiono zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące rozpoznawania utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy.
Rozpoznanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. Podsumowanie wytycznych WHO 2015.
Cz. 2. Leczenie i komentarz prof. Marii Korzeniewskiej-Koseły

W artykule przedstawiono zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące leczenia utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy z komentarzem eksperta prof. Marii Korzeniewskiej Koseły z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post