Pacjent z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, przerostem ścian lewej komory

Schorzenia i wady układ krążenia, układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, choroby tętnic i żył
Asystentka

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, przerostem ścian lewej komory

Post autor: Asystentka »

67-letni pacjent z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, przerostem ścian lewej komory oraz dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej
Opis przypadku

67-letni pacjent zgłosił się do kardiologa z powodu dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze od 20 lat, cukrzyca typu 2 od 15 lat, od 7 lat leczony insuliną w modelu intensywnej insulinoterapii, otyłość.
Dolegliwości bólowe za mostkiem o nietypowym charakterze (kłucie). Występują najczęściej podczas wysiłku i ustępują w spoczynku. Początek dolegliwości kilka miesięcy temu, natężenie nie zmieniło się od tamtej pory.
W badaniu fizykalnym – ciśnienie tętnicze 130/80 mm Hg, akcja serca miarowa ok. 60/min, otyłość, wskaźnik masy ciała (BMI) = 30 kg/m2, żylaki na obu kończynach dolnych. Pozostała część badania fizykalnego nie wykazała istotnych odchyleń od normy.
W badaniu echokardiograficznym stwierdzono koncentryczny przerost ścian lewej komory, bez cech zawężania drogi wypływu lewej komory, poza tym bez istotnych odchyleń od normy, frakcja wyrzutowa lewej komory 65%.

Pacjent w trakcie leczenia przewlekłego (odstawił nebiwolol w dniu badania):

ramipryl 10 mg p.o. 1-0-0
nebiwolol 5 mg p.o. 1-0-0
indapamid 1,5 mg p.o. 1-0-0
metformina 850 mg p.o. 1-0-1
analog krótkodziałający insuliny s.c. 18 j. – 16 j. – 12 j.
analog długodziałający insuliny s.c. 20 j.

1. Ocena ryzyka występowania choroby wieńcowej

U pacjenta bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca zgłaszającego jako główną dolegliwość ból w klatce piersiowej należy ocenić kliniczne prawdopodobieństwo choroby wieńcowej. W tym celu, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, należy oszacować tzw. kliniczne prawdopodobieństwo choroby wieńcowej przed testem – „pre-test probability” PTP (tab. 1.) na podstawie wieku, płci i rodzaju bólu w klatce piersiowej (tab. 2.).

PTP u pacjenta oceniono na 59% (patrz tab. 1.) na podstawie następujących parametrów:

wiek – 67 lat
płeć – męska
rodzaj bólu w klatce piersiowej – nietypowa dławica
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post