Czy stosowanie dabigatranu u osób w podeszłym wieku jest bez

Schorzenia i wady układ krążenia, układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, choroby tętnic i żył
Asystentka

Czy stosowanie dabigatranu u osób w podeszłym wieku jest bez

Post autor: Asystentka »

Czy stosowanie dabigatranu u osób w podeszłym wieku jest bezpieczne?
Artykuł ukazał się w biuletynie Geriatria 4/2016
Dabigatran use in elderly patients with atrial fibrillation
Avgil-Tsadok M., Jackevicius C.A., Essebag V. i wsp.
Thrombosis and Haemostasis 2016; 115 (1): 152–160

W ostatnim czasie coraz powszechniejsze jest stosowanie tak zwanych nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych, często określanych w piśmiennictwie akronimem NOACs (novel anticoagulants). Jednym z przedstawicieli tej klasy leków jest dabigatran. Jednocześnie wiadomo, że w populacji osób w wieku podeszłym często konieczne jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego, na przykład w związku z migotaniem przedsionków – ocenia się, że częstość występowania tego zaburzenia rytmu u chorych w wieku >80 lat wynosi >10% i zwiększa się z wiekiem. Czy stosowanie dabigatranu w populacji geriatrycznej jest bezpieczne i czy jest korzystniejsze niż stosowanie antagonistów witaminy K?

Kanadyjscy badacze podjęli próbę odpowiedzi na te pytania, analizując populację pacjentów stosujących dabigatran w warunkach praktyki codziennej. Badanie miało charakter badania populacyjnego. Przeanalizowano bazę danych na temat leków zlecanych w latach 1999– 2013. Badaniem objęto aż 15 918 chorych w wieku podeszłym stosujących dabigatran (w dawce 110 mg/d lub 150 mg/d) z kanadyjskiej prowincji Quebec, których Przegląd badań Avgil-Tsadok M., Jackevicius C.A., Essebag V. i wsp.: Dabigatran use in elderly patients with atrial fibrillation. Thrombosis and Haemostasis 2016; 115 (1): 152–160 porównano z populacją liczącą 47 192 odpowiednio dobranych chorych stosujących warfarynę. W badaniu analizowano między innymi częstość występowania udaru niedokrwiennego mózgu, krwawienia śródczaszkowego i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Metodą analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu u chorych w wieku podeszłym stosujących dabigatran (niezależnie od dawki) nie różniło się od ryzyka odnotowanego u chorych stosujących warfarynę (HR 1,05; 95% CI: 0,93–1,19). U stosujących dabigatran stwierdzono jednak mniejsze ryzyko krwawienia śródczaszkowego (HR 0,60; 95% CI: 0,47–0,76) i większe ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (HR 1,30; 95% CI: 1,14–1,50) niż u stosujących warfarynę.

Konkludując, badacze stwierdzają, że w tym przeprowadzonym w warunkach praktyki codziennej badaniu dabigatran okazał się cenną alternatywą dla warfaryny u chorych w wieku podeszłym, wykazując mniejszą częstość krwawień śródczaszkowych. U stosujących go seniorów należy jednak zachować szczególną czujność w odniesieniu do ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post