Leczenia farmakologicznego łuszczycowego zapalenia stawów

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Leczenia farmakologicznego łuszczycowego zapalenia stawów

Post autor: Asystentka »

Komentarz do omówienia zaleceń EULAR 2015 dot. leczenia farmakologicznego łuszczycowego zapalenia stawów
dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak
prof. dr. hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
KOMENTARZ

dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak,
prof. dr. hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarz do artykułu:
Leczenie farmakologiczne łuszczycowego zapalenia stawów. Omówienie zaleceń EULAR 2015

Jak cytować: Przepiera-Będzak H., Brzosko M.: Komentarz. W: Goncerz G., Tuchocka-Kaczmarek A.: Leczenie farmakologiczne łuszczycowego zapalenia stawów. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism 2015. Med. Prakt., 2016; 10: 42

W przedstawionych w skrócie aktualnych zaleceniach EULAR dotyczących leczenia farmakologicznego chorych na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) niezwykle ważne jest podkreślenie konieczności kompleksowego podejścia do tych chorych. Istotna jest nie tylko współpraca z dermatologiem, ale również ocena objawów pozastawowych, zaburzeń metabolicznych i powikłań sercowo-naczyniowych. Zalecenia te mogą być pomocne w codziennej praktyce reumatologicznej, niestety jednak nie wszystkie są możliwe do zrealizowania w polskich realiach.
Głównym celem leczenia jest uzyskanie remisji lub małej aktywności choroby. Należy podkreślić, że ocena aktywności ŁZS bywa trudna. Często, szczególnie u chorych z zajęciem niewielu stawów lub zapaleniem przyczepów ścięgnistych i/lub zapaleniem palców, parametry laboratoryjne, takie jak OB czy CRP, nie odzwierciedlają rzeczywistej aktywności choroby. Dlatego też duże znaczenie w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w tej grupie chorych mają subiektywna ocena dokonana przez chorego i doświadczenie kliniczne lekarza. Niesteroidowe leki przeciwzapalne może zastosować każdy lekarz, natomiast włączenie leków modyfikujących proces chorobowy (LMPCh) musi być wspólną decyzją chorego i reumatologa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Warto zwrócić uwagę na możliwość dostawowego podawania glikokortykosteroidów (GKS) w przypadku zapalenia jednego lub kilku stawów, gdyż u chorych na ŁZS należy unikać ogólnoustrojowego stosowania tych leków. Stosowanie leków biologicznych w ŁZS w Polsce jest ograniczone kryteriami programu lekowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie nieskuteczności leczenia konwencjonalnymi syntetycznymi LMPCh mamy możliwość zastosowania jedynie inhibitorów TNF-α. Nie są w Polsce dostępne leki będące inhibitorami IL-12/IL-23 lub IL-17. Obecnie jedynie dermatolodzy w leczeniu ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej mogą stosować ustekinumab – w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne przeciwko IL-12/IL-23.
Na razie nie mamy dużego doświadczenia w stosowaniu apremilastu, doustnego drobnocząsteczkowego inhibitora wewnątrzkomórkowej fosfodiesterazy 4 (PDE4), który odgrywa istotną rolę w produkcji cytokin, ale wyniki badań są obiecujące.

Opisane w punkcie 8 postępowanie u chorych z zapaleniem przyczepów ścięgnistych i/lub zapaleniem palców nie jest możliwe w Polsce. Dostępny w Polsce program lekowy dla chorych na ŁZS pozwala na zastosowanie leków biologicznych u chorych z zapaleniem co najmniej 5 stawów lub w postaci osiowej, więc nie uwzględnia chorych z zapaleniem przyczepów ścięgnistych i/lub zapaleniem palców. Ponadto, poza postacią osiową ŁZS, nie mamy możliwości wprowadzenia do programu chorych nieleczonych uprzednio LMPCh. Program ten również rygorystycznie wyznacza kryteria włączenia i zakończenia terapii, nie uwzględniając przypadków z zajęciem mniej niż 5 stawów.
U chorych, u których uzyskano remisję lub małą aktywność choroby, można rozważyć zmniejszenie dawki leków biologicznych lub wydłużenie odstępów między ich podawaniem, co również na razie nie jest możliwe w ramach programu lekowego dostępnego w Polsce. Niestety po całkowitym odstawieniu leku często obserwuje się nawroty choroby.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post