Antybiotyki a ciężka astma: nie zawsze pomagają

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
Asystentka

Antybiotyki a ciężka astma: nie zawsze pomagają

Post autor: Asystentka »

Dodanie do standardowej terapii ciężkiej astmy z zaostrzeniami azytromycyny nie przynosi statystycznie i klinicznie istotnych korzyści dla pacjentów, wynika z randomizowanego badania opublikowanego w JAMA InternalMedicine.
Jak tłumaczą badacze brytyjscy, cytowani przez Medscape, próba nie wykazała statystycznie, czy klinicznie istotnych korzyści pod względem objawów, funkcji płuc, czy szybkości powrotu do zdrowia. W badaniu na każdego randomizowanego pacjenta, 10 zostało z niego wykluczonych z powodu przyjmowanych antybiotyków. Badacze poprowadzili podwójnie ślepą próbę na 199 chorych z31 centrów w Wielkiej Brytanii między wrześniem 2011 a kwietniem 2014 roku. Wiek pacjentów wahał się od 18 lat do 65 lat, wszyscy mieli w wywiadzie astmę dłużej niż 6 miesięcy oraz zaostrzenia wymagające doustnych lub systemowych kortykosteroidów.
Grupa 97 chorych przez 3 dni przyjmowała azytromycynę w dawce 500 mg dziennie, podczas gdy pozostali otrzymywali placebo. Według wyniku wstępnego, terapia azytromycyną nie przyniosła znaczących korzyści. Od pogorszenia stanu do dnia 10 po randomizacji, skala objawów astmy spadła z 4,14 do 2,09 w grupie antybiotykowej i z 4,18 do 2,20 w grupie placebo. Nie zanotowano istotnych różnic między grupami pod względem jakości życia, czy funkcji płuc między zaostrzeniem a dniem 10, czy czasem redukcji nasilenia objawów. Badacze nie zanotowali także znaczących różnic między grupami w kolejnych wynikach pod względem jakości życia, funkcji płuc w okresie zaostrzenia, czy czasu 50 procentowej redukcji nasilenia objawów. Więcej gastroenterologicznych skutków ubocznych wystąpiło w grupie antybiotykowej. Badacze zaznaczają jednak, że wykluczeni zostali pacjenci, którzy mogli odnosić korzyści z terapii antybiotykowej zaostrzeń astmy.
Jak podaje Medscape, dla kontrastu w badaniu telitromycyny, która wykazała korzyści kliniczne w porównaniu do placebo w ciężkich atakach astmy, tylko 34 procent randomizowanych pacjentów przyjmowało kortykosteroidy, podczas gdy w przypadku azytromycyny taki był wymóg.
źródło: termedia.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post