Rola percepcji bólu oraz stanu psychicznego w ocenie czynnik

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Rola percepcji bólu oraz stanu psychicznego w ocenie czynnik

Post autor: Asystentka »

Rola percepcji bólu oraz stanu psychicznego w ocenie czynników ryzyka utrzymywania się nasilonych objawów zespołu suchego oka u weteranów wojskowych

Zespół suchego oka (ZSO) występuje powszechnie. W okresie od 1 października 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzono w Miami długotrwałe badanie wśród pacjentów szpitala dla weteranów z szerokim spektrum objawów ZSO. Badano zmienność nasilenia objawów w ciągu jednego roku przy użyciu kwestionariusza oceniającego nasilenie objawów ZSO, który badani wypełniali w trakcie pierwszej wizyty i po roku.

Badaniem objęto 120 chorych (średni wiek - 64 lata [SD 11], 109 mężczyzn i 11 kobiet). U 26 z 58 (44,8%) chorych bez objawów ZSO, z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami ZSO w początkowym stadium po roku wystąpiły nasilone objawy, podczas gdy u 46 z 62 pacjentów (74,2%) z nasilonymi objawami na początku badania stwierdzono, że ich nasilenie pozostało bez zmian także po roku.

Podstawowymi czynnikami ryzyka wystąpienia nasilonych objawów ZSO po roku było ostre pojawienie się objawów ZSO, ból oczu oraz wystąpienie bólu przypominającego ból neuropatyczny. Niezwiązanymi z oczami czynnikami ryzyka były zaburzenia snu (np. bezdech senny, bezsenność), stan zdrowia psychicznego (np. zespół stresu pourazowego i depresja), ból w okolicy oczu i farmakoterapia (np. stosowanie leków przeciwlękowych i przeciwbólowych).

W wielozmiennej analizie najistotniejszymi czynnikami ryzyka nasilonych objawów ZSO były: bezdech senny (iloraz szans [OR], 3,80, 95% CI, 1,00-14,49, P = 0,05), liczba punktów uzyskanych w kwestionariuszu objawów ZSO o wartości 5 (OR 1,15, 95% CI, 1,02-1,30, P = 0,02), a także zespół stresu pourazowego (OR 1,04, 95% CI, 1,01-1,08, P = 0,02).

U pacjentów z nasilonymi objawami ZSO i bólami ocznymi w fazie początkowej częściej utrzymywały się nasilone, uporczywe, ostre objawy ZSO po roku obserwacji. Ponadto, zaburzenia lękowe i bóle występujące poza oczodołem również wiązału się z nasilonymi objawami ZSO. Chociaż badana kohorta obejmowała jedynie weteranów wojskowych z USA, w związku z czym należy zachować ostrożność i nie generalizować wyników tych badań w odniesieniu do innych populacji pacjentów, to ich wyniki sugerują, że percepcja bólu oraz stopień jego nasilenia są bardzo ważne w trakcie oceny objawów ZSO oraz jego leczenia.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post