Jakie były efekty programu szczepień przeciwko meningokokom

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Jakie były efekty programu szczepień przeciwko meningokokom

Post autor: Asystentka »

Jakie były efekty programu szczepień przeciwko meningokokom grupy B?
22.05.2017
Effectiveness and impact of a reduced infant schedule of 4CMenB vaccine against group B meningococcal disease in England: a national observational cohort study
Parikh S.R. i wsp.
Lancet, 2016; 388: 2775–2782

We wrześniu 2015 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono powszechne szczepienie niemowląt przeciwko meningokokom grupy B (Men-B) obejmujące podanie 2 dawek szczepienia pierwotnego w wieku 2 i 4 miesięcy oraz dawki uzupełniającej w wieku 12 miesięcy. Programem objęto dzieci urodzone po 30 czerwca 2015 r., a szczepieniami wychwytującymi dzieci urodzone od 1 maja do 30 czerwca 2015 r.

W badaniu kohortowym oceniono skuteczność rzeczywistą (efektywność) szczepionki przeciwko Men-B w zapobieganiu inwazyjnej chorobie meningokokowej (IChM) wywołanej przez Men-B u niemowląt objętych programem, a także wpływ szczepień na epidemiologię zakażeń Men-B w tej grupie dzieci. W analizie uwzględniono okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Efektywność szczepionki obliczono na podstawie odsetka zaszczepionych w grupie dzieci, które zachorowały na IChM, oraz odsetka zaszczepionych przeciwko Men-B w całej populacji angielskich dzieci dopasowanych pod względem wieku. Wśród dzieci objętych programem poziom wyszczepialności do ukończenia 6. miesiąca życia był duży i wyniósł 95,5% dla 1 dawki szczepionki i 88,6% dla 2 dawek. W analizowanym okresie w populacji niemowląt uprawnionych do szczepień zarejestrowano 37 przypadków IChM wywołanej przez Men-B. W ciągu pierwszych 10 miesięcy prowadzenia programu skuteczność rzeczywista 2 dawek szczepionki przeciwko Men-B wyniosła 82,9% (95% CI: 24,1–95,2), natomiast 1 dawka szczepionki nie zapewniła istotnej ochrony – jej skuteczność rzeczywista wyniosła 22,0% (95% CI: od –105 do 67,1).

Wpływ szczepień na epidemiologię IChM wywołanej przez Men-B oceniono poprzez porównanie liczby zachorowań wśród dzieci objętych programem szczepień z liczbą zachorowań wśród dzieci w podobnym wieku zarejestrowaną w ciągu 4 wcześniejszych lat. W odniesieniu do okresu przed wprowadzeniem szczepień liczba zachorowań na IChM wywołaną przez Men-B zmniejszyła się o połowę (iloraz wskaźników zapadalności [IRR]: 0,50 [95% CI: 0,36–0,71]), natomiast u dzieci nieobjętych programem tylko o 14% (IRR: 0,86 [95% CI: 0,73–1,01]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy prowadzenia programu szczepień przeciwko Men-B liczba zakażeń tą grupą meningokoków u dzieci uprawnionych do szczepień istotnie się zmniejszyła, a 2 dawki szczepionki przeciwko Men-B zapewniły dużą ochronę przed zachorowaniem.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post