Prezes NRL pisze do ministra zdrowia ws. wystawiania recept

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Prezes NRL pisze do ministra zdrowia ws. wystawiania recept

Post autor: admin. med. »

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo w sprawie recept na leki refundowane. Wnioskuje m.in. o zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane.

- Sprawą, która połączyła w ostatnich latach całe środowisko lekarskie, był sprzeciw wobec niektórych przepisów dotyczących refundacji leków wprowadzonych w roku 2012. Lekarze protestowali zwłaszcza przeciwko obowiązkowi określania na recepcie stopnia refundacji za leki i ustalaniu uprawnień pacjenta do refundacji. Wyrazem tego sprzeciwu był pamiętny protest pieczątkowy, którego przesłanie zawarte było w treści pieczątki: Refundacja leku do decyzji NFZ - pisze w liście prezes Hamankiewicz.

Jak przypomina prezes NRL, protest ten spowodował pewne zmiany w przepisach ustawy o refundacji leków, to jednak nie uchylono - wbrew deklaracjom ówczesnego premiera i ministra zdrowia - obowiązku określania na recepcie stopnia refundacji za wypisywane leki i obowiązku ustalania uprawnień do refundacji osób uprzywilejowanych.

Oba te obowiązki zapisano w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pozostawiono również zasadę, że refundacja leku przypisana jest do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego, a nie do faktycznych zastosowań klinicznych.

- Zasada ta była krytykowana powszechnie, nie tylko przez lekarzy praktyków, ale i ekspertów np. przez obecnego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę. Jest ona, w połączeniu z obowiązkiem określania odpłatności za lek przez lekarza, oraz z karami, jakie grożą lekarzom za błędy przy wypisywaniu recept, powodem tego, że wielu lekarzy unika przepisywania leków refundowanych - tłumaczy dalej prezes NRL.

Jak czytamy w piśmie, NRL w porozumieniu z organizacjami lekarskimi, które były współorganizatorami ww. protestu, reprezentowanymi przez Przewodniczącego Jacka Krajewskiego z Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Przewodniczącego Krzysztofa Bukiela z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Prezesa Andrzeja Grzybowskiego z Polskiej Federacji Pracodawców, zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o doprowadzenie do takich zmian:

1) zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane, poprzez:
• uchylenie art. 45 ust. 2 zdanie drugie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz uchylenie art. 96a ust. 8 pkt 4 i pkt 7-10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (zobowiązanie lekarza do odnotowywania uprawnień osób uprzywilejowanych w dostępie do leków),
• uchylenie art. 45 ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zobowiązanie lekarza do określenia odpłatności leku na recepcie),
• dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie recept lekarskich;
2) zniesienia przyporządkowania refundacji leków do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego, poprzez zmianę odpowiedniego przepisu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post