Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego

Schorzenia i wady układ krążenia, układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, choroby tętnic i żył
admin. med.

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego

Post autor: admin. med. »

Jakie powinny być wartości docelowe ciśnienia tętniczego?


Dyskusja na temat docelowych wartości ciśnienia tętniczego podczas kongresu European Society of Cardiology, 27–31 sierpnia 2016, Rzym (ESC 2016).

Gorąca debata podczas tegorocznej konferencji odbyła się na podstawie wyników zeszłorocznego badania SPRINT opublikowanego na łamach NEJM. To przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie porównało zalecane obecnie cele terapeutyczne leczenia nadciśnienia tętniczego (<140 mm Hg) oraz bardziej agresywną strategię obniżenia skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 120 mm Hg wśród osób o zwiększonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Większa redukcja ciśnienia tętniczego w przedstawionym badaniu pozwoliła na zmniejszenie częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych o 25%, zmniejszenie częstości wystąpienia niewydolności serca o 38% oraz zmniejszenie całkowitej śmiertelności badanych o 27%. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic w częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych, a uzyskane korzyści stwierdzono również w grupie osób powyżej 75. roku życia.

Na podstawie powyższych wyników rozpoczęła się dyskusja, czy należy w związku z nimi dążyć do zmiany docelowych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 120 mm Hg w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podczas dyskusji pojawiło się jednak kilka pytań dotyczących metodyki użytej w protokole badania SPRINT. Kwestią budzącą wątpliwości był nietypowy sposób pomiaru ciśnienia tętniczego polegający na pozostawieniu pacjenta samego w osobnym pomieszczeniu na 5 minut przed wykonaniem pomiaru. Jak zauważył Kjeldsen, dotąd metoda ta nie była powszechnie stosowana w badaniach klinicznych; dotychczasowe doniesienia wskazują natomiast, że może ona zaniżać wartości mierzonego ciśnienia tętniczego nawet o 10 mm Hg w porównaniu z wartościami mierzonymi w standardowy sposób. Możliwe więc, że docelowa wartość 120 mm Hg, opisana w badaniu SPRINT, lepiej odpowiada wartości 130 mm Hg mierzonej w warunkach codziennej praktyki lekarskiej.

Kolejnym aspektem nakazującym ostrożność była kwestia występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów. Mimo że obie grupy nie różniły się całkowitą częstością występowania poważnych zdarzeń niepożądanych, to w grupie leczonej bardziej intensywnie istotnie częściej dochodziło do epizodów hipotensji, zaburzeń elektrolitowych czy ostrego uszkodzenia nerek.

Podsumowując przeprowadzoną dyskusję, można stwierdzić, że różnice wynikające ze sposobu wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego mogą okazać się istotne i być może bardziej rozsądnym celem leczenia nadciśnienia tętniczego w warunkach codziennej praktyki lekarskiej byłaby docelowa wartość ciśnienia skurczowego <130 mm Hg zamiast proponowanych w badaniu SPRINT <120 mm Hg.

Opracował lek. Kamil Jonas na podstawie: Williams B. Wykład pt.: „Hypertension”. European Society of Cardiology, Rzym 2016
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post