Rozstępy skórne

Choroby skóry, włosów, paznokci, nowotwory (czerniak złośliwy, rumień guzowaty)
Chorób, przenoszone drogą płciową,HIV
admin. med.

Rozstępy skórne

Post autor: admin. med. »

Rozstępy, które dla wielu osób są dość wsty­dli­wym problemem, wbrew pozorom powstają w wyniku wielu różnych czynników. Nie jest to również przy­pa­dłość jedynie kobiet – rozstępy mogą się pojawiać również u mężczyzn, osób szczu­płych, a nawet nasto­lat­ków. Wiele zależy od naszych pre­dys­po­zy­cji.
Rozstępy naj­czę­ściej pojawiają się na brzuchu, udach, piersiach oraz poślad­kach. Ich powsta­wa­nie może się niekiedy wiązań ze świądem, a nawet bólem i pie­cze­niem. Zazwyczaj jednak nie zdajemy sobie sprawę z tego kiedy powstały. Rozstępy to pionowe, a w przypadku gdy występują w okolicy lędźwiowo-krzyżowej - hory­zon­talne, rów­no­le­głe linie, które niejako prze­ci­nają zdrową skórę. Poza miejscami, w których pojawiają się naj­czę­ściej, mogą wystę­po­wać w zasadzie na całym naszym ciele. Wyjątkiem są tu dłonie, stopy oraz skóra twarzy.

Poniżej przed­sta­wiamy krótką listę pre­dys­po­zy­cji, naj­czę­ściej pro­wa­dzą­cych do powsta­wa­nia rozstępów.
Na rozstępy narażone są:

Nasto­latki w okresie doj­rze­wa­nia,
Osoby z otyłością,
Osób sto­su­ją­cych regu­lar­nie nisko­ka­lo­ryczne diety,
Osób, które szybko schudły,
Osób, które w krótkim czasie przybrały na wadze,
Osób, które zażywają leki ste­ro­idowe,
Osób, posia­da­ją­cych pre­dys­po­zy­cje gene­tyczne do powsta­wa­nia rozstępów,
Sportowcy, np. kul­tu­ry­ści,
Rozstępy pojawiają się również u więk­szo­ści kobiet w ciąży.

Czy możliwe jest prze­ciw­dzia­ła­nie rozstępom? Po części tak, dzięki odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji. Niestety w więk­szo­ści przy­pad­ków odpo­wia­dają za nie zmiany hor­mo­nalne zacho­dzące w naszym orga­ni­zmie oraz skłon­no­ści gene­tyczne – w tym przypadku nie jesteśmy się w stanie przed nimi uchronić.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post