Seryjne oznaczenia troponiny sercowej I testem o wysokiej czułości we wczesnej diagnostyce zawału serca

Schorzenia i wady układ krążenia, układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, choroby tętnic i żył
admin. med.

Seryjne oznaczenia troponiny sercowej I testem o wysokiej czułości we wczesnej diagnostyce zawału serca

Post autor: admin. med. »

Jaką wartość diagnostyczną mają seryjne oznaczenia troponin sercowych we wczesnej diagnostyce zawału serca?
Omówienie artykułu: Serial changes in highly sensitive troponin I assay and early diagnosis of myocardial infarction
T. Keller i wsp.

Opublikowano w Medycyna Praktyczna 2012/04
Opracowali: dr med. Małgorzata Kołcz, dr med. Jan Brożek

Skróty: cTnI - sercowa troponina I, hsTnI - troponina I oznaczona testem o wysokiej czułości, OZW - ostry zespół wieńcowy

Metodyka: badanie przekrojowe

Populacja: 1818 chorych przyjętych na oddział ratunkowy z bólem w klatce piersiowej i podejrzeniem OZW, śr. wiek - 61 lat, mężczyźni - 66%, śr. BMI - 27,8 kg/m2, nadciśnienie tętnicze - 74%, cukrzyca - 16%, aktualnie palący tytoń - 24%. Zmiany w EKG przy przyjęciu: uniesienie odcinka ST - 5%, obniżenie odcinka ST - 11,5%, odwrócenie załamka T - 30,5%, blok lewej lub prawej odnogi pęczka Hisa - 13,7% chorych.


Kryteria wykluczające: przebyty duży zabieg operacyjny lub uraz w ciągu ostatnich 4 tygodni, ciąża, uzależnienie od dożylnych substancji psychoaktywnych, niedokrwistość (Hb <10 g/dl).

Porównywane testy: hsTnI albo cTnI oznaczane przy przyjęciu i po 3 h; wartość odcięcia na poziomie 99. centyla (32 pg/ml dla cTnI i 30 pg/ml dla hsTnI)

Test referencyjny: rozpoznanie zawału serca (wg aktualnych wytycznych) lub zgonu potwierdzone niezależnie przez 2 kardiologów na podstawie informacji ze szpitala, rejestru zgonów i standardowego kontaktu telefonicznego

Wyniki: Czas od wystąpienia pierwszych objawów do przyjęcia chorego na oddział ratunkowy wyniósł 4,3 h (mediana). Zawał serca rozpoznano u 23% chorych (w tym u 14% zawał serca z uniesieniem odcinka ST).
Trafność diagnostyczna hsTnI i cTnI w rozpoznawaniu świeżego zawału serca
Wnioski: U chorych z bólem w klatce piersiowej przyjętych na oddział ratunkowy z podejrzeniem OZW oznaczanie hsTnI albo cTnI pozwoliło wykluczyć zawał serca, jeśli stężenie cTn po 3 h od przyjęcia nie przekraczało 99. centyla (zakładając wyjściowe prawdopodobieństwo zawału serca 23%, ryzyko wyniku fałszywie ujemnego wynosiło 4/1000 chorych). Podobnie oznaczenie hsTnI albo cTnI pozwoliło potwierdzić zawał serca, jeśli stężenie troponin przekraczało 99. centyla przy przyjęciu i w ciągu 3 h wzrosło o 20% (ryzyko wyniku fałszywie dodatniego: 25/1000 chorych dla hsTnI i 19/1000 chorych dla cTnI) albo o 30% (ryzyko wyniku fałszywie dodatniego: 15/1000 chorych dla hsTnI i 12/1000 chorych dla cTnI). Zdaniem autorów badania inne markery uszkodzenia serca są mniej czułymi testami niż troponiny sercowe w diagnostyce zawału serca (na postawie analizy pola pod krzywymi czułości i swoistości).

Uwagi: Dostępne testy do oznaczania troponin sercowych mogą się różnić czułością i swoistością.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post