Skuteczność szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Skuteczność szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Post autor: Asystentka »

Czy szczepienie dzieci przeciwko pneumokokom było skuteczne?
Omówienie artykułu: Effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine for prevention of invasive pneumococcal disease in children in the USA: a matched case-control study
Moore M.R. i wsp.
Lancet Respir. Med., 2016 (doi: 10.1016/S2213-2600(16)00 052–7)

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz
Konsultował prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Skróty: CI* – przedział ufności, IChP – inwazyjna choroba pneumokokowa, OR* – iloraz szans, PCV-7 – skoniugowana 7-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-13 – skoniugowana 13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły.

Metodyka: badanie kliniczno-kontrolne obejmujące okres 4 lat
Populacja: około 3,8 mln dzieci mieszkających w 10 stanach objętych aktywnym nadzorem epidemiologicznym nad zakażeniami bakteryjnymi Centers for Disease Control and Prevention (Active Bacterial Core surveillance – ABCs)
Przypadki (chorzy): 722 dzieci w wieku 2–59 miesięcy (mediana 21 mies., 54% chłopcy), które w latach 2010–2014 zachorowały na IChP potwierdzoną laboratoryjnie (wyizolowanie S. pneumoniae z krwi lub innego płynu ustrojowego jałowego w prawidłowych warunkach)
Kontrola: 2991 zdrowych dzieci odpowiednio dobranych z populacji wyjściowej
Ekspozycja: ≥1 dawka PCV-13
Wyniki: ≥1 dawkę PCV-13 otrzymało 67% dzieci z grupy przypadków oraz 76% dzieci z grupy kontrolnej. Za 30% zachorowań w grupie dzieci z potwierdzoną IChP odpowiedzialne były typy pneumokoka uwzględnione w PCV-13, w tym najczęściej typ 19A, 3 oraz 7F (odpowiednio: 18, 6 i 4% przypadków). Przeprowadzona analiza wykazała, że PCV-13 skutecznie zapobiegała zachorowaniom na IChP niezależnie od typu pneumokoka, który ją wywołał, na IChP wywołaną przez typy pneumokoka uwzględnione w PCV-13 oraz na IChP wywołaną przez szczepy niewrażliwe na antybiotyki, w tym penicylinę (p. tab.).
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post