Testy narkotyczne

Testy na rożne choroby do samodzielnego wykonania. Testy laboratoryjne.
admin. med.

Testy narkotyczne

Post autor: admin. med. »

Amfetamina Test
Amfetamina występuje w postaci białego proszku, tabletek, kapsułek lub kryształków. Może być zażywana doustnie, dożylnie lub przez palenie czy wdychanie. Małe dawki amfetaminy przyjmowane przez krótki okres powodują wzrost aktywności psychoruchowej, poczucie pewności siebie, euforię i objawy pobudzenia układu współczulnego. Większe dawki mogą prowadzić do zatrucia, któremu towarzyszy gonitwa myśli, bezsenność, niepokój i drżenie mięśni. Już kilkakrotne użycie amfetaminy prowadzi do silnego uzależnienia psychicznego. AMFETAMINA Strip wykrywa amfetaminę obecną w moczu w czasie od 1 do 3 dni od momentu użycia. AMFETAMINA Strip jest szybkim testem paskowym o czułości 1 000 ng/ml do wykrywania amfetaminy w ludzkim moczu.Wykonanie badania testem AMFETAMINA Strip jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskuje się w czasie 5 minut.

SKŁAD I PRZECHOWYWANIE TESTU
Opakowanie zawiera:
Pasek testowy w foliowym opakowaniu zawierającym środek suszący 1 szt.
Instrukcja wykonania testu 1 szt.

Opakowanie AMFETAMINA Strip należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Testu nie wolno przegrzewać powyżej 30°C, ani zamrażać.Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.Nie używać testu po terminie ważności lub w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

WYKONANIE OZNACZENIA
Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika. Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia.Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania mocz wystawić z chłodziarki i pozostawić przez pół godziny w temperaturze pokojowej. Następnie:

* Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część (z nadrukowaną nazwą testu). Zwrócić uwagę, aby nie dotknąć palcami pozostałej części testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
* Pasek testowy zanurzyć powoli w badanym moczu do odpowiedniej głębokości - tylko do linii MAX. Zbyt gwałtowne zanurzenie paska testowego w moczu lub zanurzenie powyżej linii MAX spowoduje zniszczenie strefy reakcyjnej testu i w rezultacie uzyskany wynik będzie nieważny.
* Po upływie 10 do 15 sekund wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni.
* Odczekać, aż pojawią się barwne (różowe) prążki.
* Wynik testu odczytać pod koniec 5-tej minuty od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.

UWAGA: Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut. Po upływie 15 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU
Ujemny wynik Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego.W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku.
Dodatni wynik Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T.W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku.
Nieważny wynik Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek. Badanie należy powtórzyć używając nowego testu.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

* Stosując test do wykrywania amfetaminy w moczu pod nazwą AMFETAMINA Strip uzyskujesz wyniki wiarygodne w ponad 99% przypadków.
* Jeśli uzyskałeś wynik dodatni, obserwuj osobę której mocz badałeś. Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzał, zgłoś się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc.
* Jeśli uzyskałeś wynik ujemny, to nie oznacza, że osoba której mocz badałeś nie używa narkotyków.
o Istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem, dają wynik fałszywie ujemny.o
o Jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom w badanym moczu jest tak niski, że test go nie wykrywa.
* W bardzo rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że na teście pojawi się tylko prążek testowy T lub nie pojawi się żaden prążek. Dzieje się tak najczęściej, gdy:
o test był zanurzony w moczu za głęboko - powyżej linii MAX,
o test był zanurzony w moczu za krótko ? nie pojawił się prążek kontrolny,
o badany mocz dostał się bezpośrednio do strefy reakcyjnej testu czyli do miejsca, w którym pojawiają się prążki.
* W takich przypadkach wynik jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu, ściśle przestrzegając instrukcji wykonania badania.
* Jeśli chcesz mieć pewność, że uzyskujesz prawidłowe wyniki, dokładnie przestrzegaj instrukcji wykonania i czasu czytania wyniku testu.

[ Dodano: 2011-02-12, 21:15 ]
Kokaina Test
Otrzymywana z liści rośliny koki kokaina silnie stymuluje centralny układ nerwowy i służy do miejscowych znieczuleń. Występuje w postaci białego bezwonnego proszku rozpuszczalnego w wodzie. W tej formie najczęściej się ją wdycha (absorbuje przez błony śluzowe nosa), rozciera na dziąsłach lub wstrzykuje bezpośrednio do żyły. Do efektów wywołanych używaniem kokainy należy euforia, pewność siebie, poczucie rozpierającej energii i towarzysząca temu zwiększona częstość akcji serca, rozszerzenie źrenic, gorączka, drżenie i pocenie się.

Kokaina jest wydalana z moczem głównie jako benzoilecgonina, która może być wykryta w czasie od 1 do 4 dni od momentu użycia.
KOKAINA Strip jest szybkim testem paskowym o czułości 300 ng/ml do wykrywania kokainy w ludzkim moczu.

Wykonanie badania testem KOKAINA Strip jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskuje się w czasie 5 minut.

SKŁAD I PRZECHOWYWANIE TESTU
Opakowanie zawiera:
Pasek testowy w foliowym opakowaniu zawierającym środek suszący 1 szt.
Instrukcja wykonania testu 1 szt.

Opakowanie KOKAINA Strip należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Testu nie wolno przegrzewać powyżej 30°C, ani zamrażać.Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.Nie używać testu po terminie ważności lub w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

WYKONANIE OZNACZENIA
Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika. Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia.Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania mocz wystawić z chłodziarki i pozostawić przez pół godziny w temperaturze pokojowej. Następnie:

* Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część (z nadrukowaną nazwą testu). Zwrócić uwagę, aby nie dotknąć palcami pozostałej części testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
* Pasek testowy zanurzyć powoli w badanym moczu do odpowiedniej głębokości - tylko do linii MAX. Zbyt gwałtowne zanurzenie paska testowego w moczu lub zanurzenie powyżej linii MAX spowoduje zniszczenie strefy reakcyjnej testu i w rezultacie uzyskany wynik będzie nieważny.
* Po upływie 10 do 15 sekund wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni.
* Odczekać, aż pojawią się barwne (różowe) prążki.
* Wynik testu odczytać pod koniec 5-tej minuty od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.

UWAGA: Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut. Po upływie 15 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU
Ujemny wynik Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego.W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku.
Dodatni wynik Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T.W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku.
Nieważny wynik Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek. Badanie należy powtórzyć używając nowego testu.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

* Stosując test do wykrywania kokainy w moczu pod nazwą KOKAINA Strip uzyskujesz wyniki wiarygodne w ponad 99% przypadków.
* Jeśli uzyskałeś wynik dodatni, obserwuj osobę której mocz badałeś. Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzał, zgłoś się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc.
* Jeśli uzyskałeś wynik ujemny, to nie oznacza, że osoba której mocz badałeś nie używa narkotyków.
o Istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem, dają wynik fałszywie ujemny.
o Jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom w badanym moczu jest tak niski, że test go nie wykrywa.
* W bardzo rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że na teście pojawi się tylko prążek testowy T lub nie pojawi się żaden prążek. Dzieje się tak najczęściej, gdy:
o test był zanurzony w moczu za głęboko - powyżej linii MAX,
o test był zanurzony w moczu za krótko - nie pojawił się prążek kontrolny,
o badany mocz dostał się bezpośrednio do strefy reakcyjnej testu czyli do miejsca, w którym pojawiają się prążki.
* W takich przypadkach wynik jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu, ściśle przestrzegając instrukcji wykonania badania.
* Jeśli chcesz mieć pewność, że uzyskujesz prawidłowe wyniki, dokładnie przestrzegaj instrukcji wykonania i czasu czytania wyniku testu.

[ Dodano: 2011-02-12, 21:17 ]
Multi Test Narkotykowy
Szybki test zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania w moczu 6 narkotyków:

* amfetaminy
* kokainy
* morfiny
* heroiny
* marihuany
* haszyszu

MULTI Test należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty.

MULTI Test jest testem wieloparametrowym i składa się z 4-ch pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy pasek odpowiada za wykrycie innego narkotyku:

* MOR - morfiny i heroiny,
* COC - kokainy,
* AMP - amfetaminy,
* THC - marihuany, haszyszu.

[ Dodano: 2011-02-12, 21:18 ]
THC Test
Marihuana jest środkiem halucynogennym otrzymywanym z młodych liści i kwitnących części roślin zwanych konopiami indyjskimi. Haszysz jest żywicą zbieraną ze szczytów roślin konopi o kwiatostanach żeńskich. Głównym sposobem zażywania marihuany/ziela konopi, a także haszyszu, jest palenie. Efekt wywołany zapaleniem jednego papierosa pojawia się po 20-30 minutach i trwa ok. 4 godzin. Kanabinoidy są stosowane w terapii ostrej jaskry i nudności wywołanych chemioterapią. Większe dawki powodują u osób uzależnionych zaburzenia centralnego układu nerwowego, zmienny nastrój, postrzeganie sensoryczne, brak koordynacji, osłabioną pamięć krótkotrwałą, niepokój, paranoję, depresję, dezorientację, halucynacje i przyśpieszone bicie serca. Po zażyciu marihuany czy haszyszu głównym produktem przemiany, która odbywa się w wątrobie, są kanabinoidy zawierające głównie metabolit karboksylowy (THC). THC utrzymuje się w organizmie człowieka na poziomie wykrywalnym przez 5 do 20 dni.
THC Strip jest szybkim testem paskowym o czułości 50 ng/ml do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC) obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu.
Wykonanie badania testem THC Strip jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskuje się w czasie 5 minut.

SKŁAD I PRZECHOWYWANIE TESTU:
Opakowanie zawiera:
Pasek testowy w foliowym opakowaniu zawierającym środek suszący 1 szt.
Instrukcja wykonania testu 1 szt.

Opakowanie THC Strip należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Testu nie wolno przegrzewać powyżej 30°C, ani zamrażać.
Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
Nie używać testu po terminie ważności lub w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

WYKONANIE OZNACZENIA
Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika. Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia. Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania mocz wystawić z chłodziarki i pozostawić przez pół godziny w temperaturze pokojowej. Następnie:

* Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część (z nadrukowaną nazwą testu). Zwrócić uwagę, aby nie dotknąć palcami pozostałej części testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
* Pasek testowy zanurzyć powoli w badanym moczu do odpowiedniej głębokości – tylko do linii MAX. Zbyt gwałtowne zanurzenie paska testowego w moczu lub zanurzenie powyżej linii MAX spowoduje zniszczenie strefy reakcyjnej testu i w rezultacie uzyskany wynik będzie nieważny.
* Po upływie 10 do 15 sekund wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni. Odczekać, aż pojawią się barwne (różowe) prążki.
* Wynik testu odczytać pod koniec 5-tej minuty od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.
* Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut. Po upływie 15 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU
Ujemny wynik Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego. W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku.
Dodatni wynik Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T.
W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku.
Nieważny wynik Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek. Badanie należy powtórzyć używając nowego testu.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

* Stosując test do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu pod nazwą THC Strip uzyskujesz wyniki wiarygodne w ponad 99% przypadków.
* Jeśli uzyskałeś wynik dodatni, obserwuj osobę której mocz badałeś. Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzał, zgłoś się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc.
* Jeśli uzyskałeś wynik ujemny, to nie oznacza, że osoba której mocz badałeś nie używa narkotyków.
o Istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem, dają wynik fałszywie ujemny.
o Jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom w badanym moczu jest tak niski, że test go nie wykrywa.
* W bardzo rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że na teście pojawi się tylko prążek testowy T lub nie pojawi się żaden prążek. Dzieje się tak najczęściej, gdy:
o test był zanurzony w moczu za głęboko - powyżej linii MAX,
o test był zanurzony w moczu za krótko – nie pojawił się prążek kontrolny,
o badany mocz dostał się bezpośrednio do strefy reakcyjnej testu czyli do miejsca, w którym pojawiają się prążki.
* W takich przypadkach wynik jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu, ściśle przestrzegając instrukcji wykonania badania. Jeśli chcesz mieć pewność, że uzyskujesz prawidłowe wyniki, dokładnie przestrzegaj instrukcji wykonania i czasu czytania wyniku testu.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post