Przekroczenia godzin pracy na SOR

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Przekroczenia godzin pracy na SOR

Post autor: admin. med. »

Inspektorzy pracy w ub. roku odrębnie badali zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów o czasie pracy w 29 szpitalnych oddziałach ratunkowych, w tym w 22 publicznych.

W 42% skontrolowanych oddziałów ujawniono nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników z zachowaniem obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy. Inspektorzy sprawdzili ewidencję czasu pracy 626 pracowników, z których 63 zatrudnianych było z przekroczeniem obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy.

W 31% skontrolowanych SOR-ów inspektorzy ujawnili nieprawidłowości związane z przestrzeganiem obowiązującej pracowników tygodniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 138 pracowników (na 618 skontrolowanych) przepracowało łącznie 1458 godzin z przekroczeniem przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, w ramach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu. Wynikało to z planowania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w dni wolne od pracy oraz zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, a także w niedziele i święta.

W jednym oddziale ujawniono zatrudnianie pracownika w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Przekroczenie to wynosiło 37 godzin przy dopuszczalnej liczbie godzin nadliczbowych ustalonej w podmiocie na 416.

W blisko 28% skontrolowanych oddziałów (w 2014 r. w 48%), w większości prowadzonych przez podmioty publiczne, pracodawcy nie zapewnili pracownikom (głównie pielęgniarkom, ratownikom medycznym) odpoczynku dobowego, a w ok. 11% – tygodniowego. Ujawniono przypadki świadczenia pracy przez pracowników po 14 godzin, a nawet 24 godziny w dobie pracowniczej, bez wymaganego odpoczynku.

Do naruszania przepisów o odpoczynku dobowym dochodziło także w wyniku zobowiązywania pracowników do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji, kiedy to pracownicy świadczyli już pracę w danej dobie, a także w przypadkach świadczenia pracy przez pielęgniarki i ratowników w ramach dwóch umów, tj. umowy o pracę i umowy zlecenia.

Inspektorzy ujawnili również, że większość lekarzy w omawianych oddziałach udziela świadczeń w ramach umów zawartych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (indywidualna praktyka lekarska, specjalistyczna praktyka lekarska). Pracodawcy zawierali także umowy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na pełnienie dyżurów medycznych w SOR-ach, po godzinach normalnej ordynacji oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, wskazując w nich pracowników szpitala uprawnionych do udzielania świadczeń.

Stosowanie tych rozwiązań doprowadziło do wykonywania przez lekarzy ciągłej pracy w tym samym szpitalu na podstawie dwóch stosunków prawnych i naruszało ich prawo do odpoczynku dobowego.

W 11 oddziałach inspektorzy pracy badali problematykę przestrzegania przepisów dotyczących klauzuli opt-out; objęto nią 43 lekarzy, którzy zatrudniani byli powyżej 48 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. W jednym oddziale prowadzonym przez publiczny podmiot ujawniono zatrudnianie 2 lekarzy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym bez ich zgody wyrażonej na piśmie.
źródło:mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post