Stosowanie inhibitorów pompy protonowej a ryzyko złamań

Choroby układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, wątroby, trzustka, dróg żółciowych, odbytu)
admin. med.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej a ryzyko złamań

Post autor: admin. med. »

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej a powtarzające się upadki i ryzyko złamań u starszych kobiet: farmakoterapia upadających seniorek


Upadki to jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Będące ich konsekwencją złamania bywają tragiczne dla osób w wieku podeszłym. Szczególnie niebezpieczne jest złamanie szyjki kości udowej (szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych częstość tego urazu przekracza 300 000 przypadków na rok), które często uruchamia kaskadę zdarzeń prowadzących do ciężkiej niepełnosprawności, wielu powikłań i zgonu. Nie od dziś wiadomo, że jednym z czynników ryzyka upadków, oprócz czynników zależnych od pacjenta (niedowidzenie, zaburzenia równowagi, zmiany degeneracyjne w układzie kostno-stawowym), jest farmakoterapia pewnymi grupami leków. Wśród nich wymienia się najczęściej pochodne benzodiazepiny czy leki przeciwpsychotyczne. Ostatnio toczy się dyskusja nad wpływem zbyt agresywnego leczenia przeciwnadciśnieniowego na ryzyko upadków u chorych w wieku podeszłym, przy czym wydaje się, że związek przyczynowo-skutkowy został już w tym przypadku potwierdzony.

O ile związek wymienionych grup leków z upadkami łatwo wytłumaczyć, znając ich profil działania, to bardzo ciekawa pod tym względem okazuje się praca holendersko-austriackiego zespołu badaczy, opublikowana w styczniu bieżącego roku, oceniająca wpływ stosowania leków z klasy inhibitorów pompy protonowej (IPP) na częstość upadków i złamań. Cytowane badanie miało charakter badania przekrojowego i objęto nim kobiety w wieku 70 lat lub starsze, kierowane kolejno do centrum urazowego Meidling w Wiedniu w związku z upadkiem, które wymagały hospitalizacji. Do badania zakwalifikowano 400 chorych. Na podstawie zgromadzonych informacji dokonano oceny istotności statystycznej powiązania stosowania leków z grupy IPP z upadkami i złamaniami. W analizie wykorzystano metody regresji logistycznej. Stwierdzono, że stosowanie IPP było istotnie statystycznie powiązane ze zwiększonym ryzykiem upadku (OR 1,92, 95% CI: 1,05–3,50, p = 0,04) i zwiększonym ryzykiem złamania (OR 2,15, 95% CI: 1,10–4,21, p = 0,03). Konkludując, badacze stwierdzają, że uzyskane przez nich wyniki potwierdzają związek IPP ze zwiększonym ryzykiem upadków i złamań u kobiet w wieku podeszłym. Na podstawie tego wniosku badacze podkreślają potrzebę weryfikacji zasadności systematycznego/ długotrwałego podawania IPP kobietom w starszym wieku. Praca holendersko-austriackiego zespołu stanowi kolejny ważny przyczynek do walki z polipragmazją w wieku podeszłym.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post