Kod S na recepcie dla seniora

Porady ZUS, Prawo Medyczne, Ubezpieczenia. Informacje dla seniorów
admin. med.

Kod S na recepcie dla seniora

Post autor: admin. med. »

dr n. prawn. Tamara Zimna, specjalista w przepisach prawa ochrony zdrowia, Kancelaria Prawa Medycznego

Czy każda recepta dla osoby po 75. rż. może być oznaczona symbolem S niezależnie, czy będą na niej leki do wydania jako bezpłatne. Co się wtedy stanie? Czy lekarzowi grożą jakieś konsekwencje? Czy należy sprawdzić na liście leków "S" każdy wypisany na recepcie lek, czy można wpisać kod "S", jeśli pacjent spełnia kryteria wieku?

Nie każda recepta dla osoby po 75. roku życia może być automatycznie oznaczona symbolem S. Gdyby to tylko kryterium wieku decydowało o dostępie do bezpłatnych leków dla seniora, na recepcie wystarczałoby podanie tylko numeru PESEL, a dodatkowy kod S byłby zbędny. Kryterium wieku pacjenta nie jest jedynym niezbędnym warunkiem wystawienia recepty z kodem S. Oprócz wymaganego ukończenia 75 lat, pacjent musi mieć w dniu wystawienia recepty aktualny status świadczeniobiorcy uprawnionego do świadczeń finansowanych ze środków publicznych (tj. pozytywną weryfikację w systemie eWUŚ lub złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu uprawnień refundacyjnych). Ponadto, istnieją merytoryczne ograniczenia dostępności bezpłatnej farmakoterapii lekami z listy 75+. Niebezpieczeństwo automatycznego oznaczana symbolem S każdej recepty dla seniora po 75. roku życia wiąże się z ograniczeniami dostępności refundacji leków z listy refundacyjnej do konkretnych wskazań. Lek zapisany na recepcie z kodem S powinien mieć oznaczony poziom odpłatności stosowny do wskazań refundacyjnych odpowiadających stanowi klinicznemu pacjenta w dniu wystawienia recepty. W tym celu należy sprawdzić kategorię dostępności leku refundowanego1 na aktualnej liście leków refundowanych opublikowanej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia i stosownie do stanu klinicznego pacjenta oznaczyć poziom odpłatności na recepcie2. W przypadku przepisania leku na recepcie z kodem S bez weryfikacji wskazań do refundacji odpowiadających stanowi klinicznemu – może dojść do wydania leku z apteki bezpłatnie, pomimo jego zaordynowania poza zakresem refundacji leku ze środków publicznych (osoba wystawiająca receptę powinna wówczas wpisać na recepcie symbol „X” albo 100%).
Lekarz, wystawiający receptę z kodem S bez wyżej opisanej weryfikacji stanu klinicznego do wskazań refundacyjnych i uprawnień refundacyjnych pacjenta, może ponieść konsekwencje finansowe w postaci konieczności zwrotu wartości wypłaconej refundacji z odsetkami, w przypadku wypisania recepty dla pacjenta:
• nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
• niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy;
• niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia3.
Odpowiedzialność względem NFZ za ordynację leków przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i pielęgniarkę POZ ponosi zatrudniający ich świadczeniodawca POZ, na którego rachunek działają, lecz w razie negatywnych konsekwencji finansowych świadczeniodawca może wystąpić do nich z tzw. roszczeniem regresowym o zwrot wypłaconej kary umownej lub odszkodowania4.


źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post