Polacy kupują coraz więcej leków bez recepty

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Polacy kupują coraz więcej leków bez recepty

Post autor: Asystentka »

Apteki liczą zyski, bo Polacy kupują coraz więcej leków bez recepty
QuintilesIMS przedstawił dane na temat sprzedaży aptecznej w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku.

Całkowita wartość sprzedaży aptecznej (rynek aptek otwartych i sprzedaży wysyłkowych e-aptek),
liczona w cenach detalicznych, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku wyniosła 23 mld zł,
co oznacza wzrost o 3,9 proc. - czyli o ponad 854 mln zł więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku.

W miesiącach styczeń – wrzesień 2016 roku wzrost wartościowy sprzedaży aptecznej był dwukrotnie niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Odmiennie niż w roku poprzednim, głównym elementem wzrostu okazał się segment leków i produktów dostępnych bez recepty. Wzrost tego segmentu w aptekach otwartych oraz w sprzedaży wysyłkowej przyniósł ponad 490 mln. W tym samym okresie rynek leków na receptę zwiększył swoją wartość o blisko 360 mln, jednak jego udział w całkowitej wartości sprzedaży aptecznej nieznacznie się zmniejszył - o 0,6 punktu procentowego. Głównymi czynnikami kształtującymi dynamikę rynku w analizowanym okresie były: infekcja w pierwszym kwartale, zmiana dostępności leków tzw. switch Rx/OTC oraz dynamiczny rozwój kanału sprzedaży wysyłkowych e-aptek na poziomie 45 proc. Czynniki te wpłynęły na zwiększenie udziału segmentu SM, który wyniósł 41,8 proc. Jednocześnie, pomimo wysokiego wzrostu w segmencie leków
nierefundowanych, całkowity rynek leków na receptę osiągnął dynamikę na poziomie 2,8 proc.
Głównym powodem tego niższego wzrostu były obniżki cen detalicznych leków refundowanych, związane z negocjacjami cenowymi z końca 2015 roku. Segment leków refundowanych wygenerował wzrost w kwocie blisko 58 mln zł.

Całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty Rx i SM), liczona w cenach detalicznych, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku wyniosła 22,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc. -
czyli o ponad 779 mln zł więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku.
Dynamika rynku na poziomie 3,5 proc. jest niższa od dynamiki rynku w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku, która wyniosła 7,6 proc. rdr. Ten niższy poziom wzrostu wynika z negatywnego wpływu negocjacji cenowych w segmencie leków refundowanych, które przyniosły niższe ceny detaliczne leków. To także rezultat sezonu infekcyjnego w poprzednim roku, który zbudował wysoką wartość bazową tego segmentu dla roku 2016 – przez co trudniejszym stało się wygenerowanie wzrostu na podobnym poziomie.

Średni wydatek pacjenta za jedno opakowanie produktu (Rx i SM) wyniósł 13,5 zł i zwiększył o 2,4 proc. rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 57 proc. i wzrósł w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku o 0,7 pp. Analizując rynek leków na receptę, warto odnieść się do całkowitej liczby pojedynczych ordynacji lekarskich. W okresie styczeń - wrzesień 2016 roku wyniosła ona 356,3 mln. Oznacza to wzrost o 3,6 mln rdr. W podziale na segmenty uwzględniające płeć i wiek pacjentów, zmalała liczba ordynacji lekarskich wypisanych dla dzieci. Spadek ten wyniósł -3,9%. Wynika on z mniejszej liczby ordynacji leków stosowanych w infekcjach dróg oddechowych, takich jak antybiotyki, sterydy donosowe czy leki stosowane w nebulizacji.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post