Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406 zł

Porady ZUS, Prawo Medyczne, Ubezpieczenia. Informacje dla seniorów
Asystentka

Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406 zł

Post autor: Asystentka »

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podsumowała działania swojego resortu podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czwartkowa konferencja (1 grudnia) obyła się w związku z przypadającym na sobotę Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Rafalska przypomniała, że od 1 stycznia 2017 r. podwyższone zostanie świadczenie pielęgnacyjne i wyniesie ono 1406 zł.

Od przyszłego roku wejdą też w życie przepisy, zgodnie z którymi opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Minister wskazała także, że od 1 marca nastąpi 13-procentowy wzrost renty socjalnej - z 741 zł do 840 zł. Wzrośnie też najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 676 zł do 750 zł.

Minister podkreśliła także, że rozwija się sieć środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), w których przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec 2015 r. w 45 powiatach takie placówki nie działały.

- Naszą ambicją i wyzwaniem dla nas jest to, żeby był równomierny dostęp do usług społecznych w zakresie sprawowania dziennej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi - podkreśliła Rafalska. Poinformowała, że w 2016 r. uruchomiono 16 nowych ŚDS-ów, z czego 3 powstały w powiatach, w których takich placówek dotychczas nie było.

Minister zaznaczyła, że podniesione zostało także dofinansowanie na każdego uczestnika ŚDS i klubów samopomocy; na ten cel przeznaczono 65 mln zł.

Przypomniała, że zwiększono także dofinansowanie udziału w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). - Mam nadzieję, że to pozwoli na pełną realizację zadań, które są realizowane w warsztatach terapii zajęciowej - powiedziała Rafalska.

Niepełnosprawni będą mieli strategię
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz przypomniał, że w połowie grudnia obchodzone będzie 10-lecie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zaznaczył, że przy MRPiPS działa międzyresortowy zespół ds. wdrażania tej konwencji. - Pracujemy systematycznie nad przeglądem, jak poszczególne podmioty publiczne realizują postanowienia konwencji - zapewnił.

Dodał, że podjęte zostały także prace nad przygotowaniem strategii na rzecz osób niepełnosprawnych. - Chcemy, żeby ta strategia dawała szansę na horyzontalne wdrożenie postanowień konwencji, żeby osoby niepełnosprawne nie tylko miały zagwarantowane w konwencji prawa, które przysługują wszystkim obywatelom, ale także, żeby miały szanse te prawa zrealizować - powiedział. Zaznaczył, że strategia jest przygotowywana przy współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.

Michałkiewicz powiedział, że trwają także prace nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r. Zdaniem wiceministra w efekcie częstych nowelizacji ustawa jest nieczytelna i trudna do stosowania.

Obecny na konferencji prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Robert Kwiatkowski powiedział, że w ostatnich miesiącach udało się m.in. stworzyć nową strukturę organizacyjną Funduszu. - Myślę, że PFRON w najbliższym czasie stanie się organizacją profesjonalną, finansowo efektywną, rozwiązującą problemy osób niepełnosprawnych, otwartą na interesariuszy i nowoczesną - powiedział.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post