Omnic Ocas na przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
Asystentka

Omnic Ocas na przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu

Post autor: Asystentka »

1. CO TO JEST Omnic Ocas 0,4 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Omnic Ocas 0,4 jest tamsulosyna. Tamsulosyna jest wybiórczym antagonistą
receptora adrenergicznego typu alfa1A/1D. Tamsulosyna zmniejsza napięcie mięśni gładkich gruczołu
krokowego i cewki moczowej, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę i oddawanie moczu. Ponadto
tamsulosyna zmiejsza uczucie parcia na mocz.

Omnic Ocas 0,4 jest stosowany w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z
powiększeniem gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego). Do tych objawów można
zaliczyć trudności w oddawaniu moczu (słaby strumień), oddawanie moczu kroplami, parcie na mocz
oraz zwiększoną częstość oddawania moczu zarówno w nocy, jak i w dzień.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM Omnic Ocas 0,4

Kiedy nie przyjmować leku Omnic Ocas 0,4
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tamsulosynę lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Omnic Ocas 0,4. Nadwrażliwość może objawiać się jako nagły
obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i(lub) swędzenie i
wysypka (obrzęk naczynioruchowy),
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- jeśli u pacjenta występują omdlenia związane z obniżonym ciśnieniem krwi przy zmianie
pozycji (z leżącej na siedzącą lub stojącą).

Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując Omnic Ocas 0,4
- konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań lekarskich w celu określenia stopnia
rozwoju choroby, na którą pacjent jest leczony,
- rzadko, podobnie jak w przypadku innych leków należących do tej samej grupy, mogą
wystąpić omdlenia. Gdy tylko wystąpią objawy takie jak zawroty głowy czy uczucie
osłabienia, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia tych objawów,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek, należy poinformować o tym lekarza,
- jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny w związku ze zmętnieniem soczewki oka
(zaćma). Należy poinformować okulistę, że zażywa się, zażywało w przeszłości lub planuje
się zażywać Omnic Ocas 0,4. Specjalista będzie mógł wtedy podjąć odpowiednie środki
ostrożności odnośnie odpowiedniego leczenia oraz technik operacyjnych. Należy zapytać
lekarza, czy należy wstrzymać się z rozpoczęciem przyjmowania leku lub czasowo przerwać
jego przyjmowanie w związku z zabiegiem usunięcia zaćmy.

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować leku Omnic Ocas 0,4 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie jest
on skuteczny w tej populacji.

Inne leki i Omnic Ocas 0,4
Jednoczesne zażywanie Omnic Ocas 0,4 z innymi lekami z tej samej grupy (antagoniści receptora
adrenergicznego typu alfa1) może powodować niezamierzone obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest aby powiedzieć lekarzowi czy zażywa się jednocześnie leki które mogą
zmniejszać wydalanie leku Omnic Ocas 0,4 z organizmu (np. ketokonazol, erytromycynę)

Omnic Ocas 0,4 z jedzeniem i piciem
Omnic Ocas 0,4 można zażywać niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Nie dotyczy, gdyż Omnic Ocas 0,4 jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Wpływ leku Omnic Ocas 0,4 na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn nie został
udowodniony. Należy jednak pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy - w takim
przypadku nie należy wykonywać czynności wymagających uwagi.


3. JAK PRZYJMOWAĆ Omnic Ocas 0,4

Lek Omnic Ocas 0,4 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Omnic Ocas 0,4 należy przyjmować raz na dobę niezaleznie od posiłku, najlepiej o tej samej
porze.

Tabletkę należy połknąć w całości i nie należy jej przegryzać ani żuć.

Omnic Ocas 0,4 jest tabletką opracowaną w ten sposób, aby po jej połknięciu substancja czynna
uwalniała się stopniowo, w sposób równomierny.
Pozostałości tabletki mogą pojawić się w kale. Nie ma powodu aby podejrzewać, iż tabletka jest
nieskuteczna, ponieważ substancja czynna wcześniej została uwolniona z tabletki.

Zazwyczaj Omnic Ocas 0,4 jest przepisywany w celu stosowania go przez długi czas. Wpływ na
pęcherz i oddawanie moczu utrzymuje się podczas długotrwałego stosowania leku Omnic Ocas 0,4.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Omnic Ocas 0,4
Zażycie zbyt wielu tabletek Omnic Ocas 0,4 może prowadzić do niepożądanego spadku ciśnienia krwi
i zwiększenia częstości uderzeń serca z uczuciem osłabienia. W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek
Omnic Ocas 0,4 należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Pominięcie przyjęcia leku Omnic Ocas 0,4
Wprzypadku pominięcia dawki leku Omnic Ocas 0,4 pacjent może zażyć tabletkę później, tego
samego dnia. W przypadku, gdy pacjent nie zażył tabletki Omnic Ocas 0,4 danego dnia, należy
kontynuować leczenie zgodnie z wcześniejszym schematem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki (tabletki).

Przerwanie przyjmowania leku Omnic Ocas 0,4
W przypadku przedwczesnego przerwania leczenia mogą powrócić objawy choroby. W związku z tym
należy zażywać Omnic Ocas 0,4 tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły.
Przerwanie leczenia należy zawsze skonsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Omnic Ocas 0,4 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Często (u rzadziej niż u 1 na 10, ale u ponad 1 na 100 pacjentów (1-10%))
Zawroty głowy, w szczególności przy zmianie pozycji na siedzącą lub stojącą.
Zaburzenia wytrysku. Zaburzenia wytrysku oznaczają, że nasienie nie wypływa przez cewkę
moczową, tylko cofa się do pęcherza. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia.

Niezbyt często (u ponad 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów(0,1% - 1%))
Bół głowy, palpitacje (bicie serca odczuwalne i szybsze niż zazwyczaj), obniżone ciśnienie krwi
odczuwane np. przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą i czasami powiązane z
zawrotami głowy; wysięk z nosa lub zatkany nos (katar), biegunka, nudności i wymioty, zaparcia,
osłabienie (astenia), wysypka, swędzenie i pokrzywka.

Rzadko (u ponad 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów (0,01% - 0,1%))
Omdlenia i nagły miejscowy obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu
i (lub) swędzenie i wysypka, występujące często jako wynik reakcji alergicznej (obrzęk
naczynioruchowy).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów (<0.01%))
Priapizm (niepożądany,bolesny i długotrwały wzwód, w przypadku którego należy podjąć
natychmiastowe leczenie).
Wysypka, stan zapalny oraz powstanie pęcherzy na skórze i(lub) błonach śluzowych warg, oczu, ust,
nozdrzy lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona).
Nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia), trudności w oddychaniu
(duszność).
Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny w związku ze zmętnieniem soczewki oka (zaćma),
a pacjent zażywa lub zażywał w przeszłości Omnic Ocas 0,4, należy wziąć pod uwagę, że u tego
pacjenta źrenica może się źle rozszerzać, a tęczówka (kolorowa, okrągła część gałki ocznej) może
wiotczeć podczas wykonywania zabiegu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ Omnic Ocas 0,4

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować Omnic Ocas 0,4 po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po
skrócie „EXP”(termin wyrażony jako miesiąc i rok). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego
miesiąca.
Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Omnic Ocas 0,4

Substancją czynną leku jest tamsulosyny chlorowodorek w ilości 0,4 mg.
Inne składniki leku to:
rdzeń tabletki: makrogol 7 000 000, makrogol 8 000, magnezu stearynian (E470b),
butylohydroksytoluen (E321), krzemionka koloidalna (E551); otoczka: hypromeloza (E464) oraz
barwnik – żelaza tlenek zółty (E172).

Jak wygląda Omnic 0,4 i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane Omnic Ocas 0,4 są okrągłe, żółte, oznakowane kodem 0,4.
Tabletki powlekane Omnic Ocas 0,4 są pakowane w blistry z folii aluminiowej znajdujące się w
tekturowym pudełku.
Jedno opakowanie zawiera 30 tabletek.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post